Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Nová příležitost pro developery: Plzeň…

Nová příležitost pro developery: Plzeň začala s prodejem části areálu Světovar

Vizualizace prostoru Světovar se otevře v novém okně

Vizualiazace: D3A spol. s r.o.

Město Plzeň nabízí k prodeji první rozvojové plochy bývalého pivovaru Světovar, jež se má stát novým urbanistickým a společenským centrem oblíbené rezidenční čtvrti Plzeň - Slovany. Jedná se přibližně o 14 % z celkové rozlohy necelých šesti hektarů rozvojového území. Nabídkovou cenu v místě a čase obvyklou určí znalecký posudek. V roce 2013 činila 3 700 Kč/m2 bez DPH.

V současné době jsou plochy s označením A nezastavěné, součástí ploch D je objekt B6 vhodný k rekonstrukci. Podle zpracované architektonické studie by zde měly vzniknout například byty, kanceláře, restaurace, ateliéry, obchod, mateřská škola, domov pro seniory nebo s pečovatelskou službou. Konkrétní skladba zástavby ale bude záviset na záměru a potřebách investora.

V území je navržena bloková zástavba, pro kterou jsou dále stanoveny základní regulační podmínky. Bloky jsou složeny z jednotlivých objektů o délce v rozmezí 15 až 40 metrů. Výška zástavby je v rozmezí 14,5 až 21 metrů, respektive maximálně pět nadzemních podlaží. Hloubka traktu je proměnná v závislosti na převažujícím využití stavby. Pro všechny objekty je podrobně navržen způsob dopravní obsluhy, parkování i napojení na inženýrské sítě. Požadovaný způsob zástavby vychází z architektonické studie, která ověřila reálnost navržených regulačních prvků.

Světovar se nachází na jižním okraji městského obvodu Slovany a je dobře dostupný z centra Plzně automobilovou a městskou hromadnou dopravou. Všechny inženýrské sítě se nacházejí v okolních komunikacích.

V roce 2015 se v místě otevře nový městský archiv a kulturní továrna 4x4 Cultural Factory, reprezentující projekt Evropské hlavní město kultury 2015. Ta nabídne novou náplň někdejší stáčírně a ležáckým sklepům.

Další informace poskytne Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. Podrobnosti s možným návrhem zástavby jsou k dispozici také ve zpracované architektonické studii na webových stránkách útvaru (www.ukr.plzen.eu).

Zveřejněno: 25. 3. 2014, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni