Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Na základní školy v Plzni míří moderní…

Na základní školy v Plzni míří moderní pomůcky, jde o tablety i interaktivní tabule

Výuka s využitím interaktivní tabule

Plzeň dlouhodobě investuje do zatraktivnění výuky pro žáky svých základních škol, nakupuje moderní pomůcky. Aktuálně už na 26 školách funguje kolem 200 kusů interaktivních tabulí, k dispozici je tam 2700 počítačů včetně notebooků, děti z 12 zařízení používají při výuce tablety. Ročně jdou z městského rozpočtu do nákupu pomůcek a techniky miliony korun, například pro příští rok je plánována obnova 670 kusů počítačů za 12,6 milionu korun.

„Snažíme se systematicky pomoci všem námi zřizovaným základním školám v Plzni, a to s ohledem na jejich zájmy,“ uvedl primátor města Martin Zrzavecký.

Podle náměstkyně primátora Evy Herinkové, jež má oblast školství ve své gesci, do nákupu interaktivních tabulí, které symbolizují změnu způsobu výuky, vynaložilo město v letech 2011 až 2013 ročně zhruba tři miliony korun. „Loni a letos školy dostaly tabule a tablety vždy za přibližně 1,5 milionu korun,“ uvedla. V případě počítačů jich obnovila loni Správa informačních technologií města Plzně 572 kusů za 9,8 milionu korun, letos počet vzrostl na 705 kusů díky výhodné dotaci od firmy Microsoft, kdy stál operační systém pro základní školy pouhý jeden americký dolar a celková investice tedy činí 11,5 milionu korun včetně DPH.

„Zatímco vybavování škol počítači je už mnohaletý proces, interaktivní tabule a tablety jsme začali pořizovat zhruba před pěti lety,“ vysvětlil Luděk Šantora, ředitel Správy informačních technologií města Plzně.

Podle Ivety Hrotkové z Domu digitálních dovedností, tedy z městské vzdělávací instituce, jsou počítače a tablety jako média využívaná ke vzdělávání pro děti zábavnější a přirozeně je motivují k aktivitě. „Napomáhají k rychlejšímu a hlubšímu zapamatování učební látky,“ vysvětlila. Při práci s interaktivními pomůckami jsou žáci nuceni se více soustředit na informace, tedy zažívat je, za pomoci pedagogů také vyhledávají a rozpoznávají kvalitní zdroje. Interaktivní výuka se tak stává běžnou součástí vzdělávacího procesu na plzeňských školách.

Kromě nákupu techniky vytvořilo město i speciální webové stránky www.plzenskeskoly.cz, které dětem i učitelům pomáhají efektivně pracovat s novými IT technologiemi nebo radí, jak vytvářet programy pro digitální výuku. K dispozici jsou tam například aplikace pro začínající počtáře, které zábavnou formou děti učí rozpoznávat čísla, počítat předměty, porovnávat velikosti čísel a pohyb na číselné ose a další. Dům digitálních dovedností také pořádá pro plzeňské mateřské a základní školy semináře a kurzy zaměřené na využívání výpočetní techniky ve výuce, připravil i ukázkové hodiny a exkurze.

Rozšiřování moderních technologií do škol výrazně pomohlo to, že si Plzeň vybudovala v letech 1998 až 2014 takzvanou metropolitní síť podzemních optických tras. Ta v současné době měří přes 130 kilometrů a propojuje 120 lokalit, napojeno je na ni všech 26 plzeňských základních škol.

Text: Eva Barborková

Zveřejněno: 8. 9. 2015, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni