Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Na univerzitě se diskutovalo o podpoře vědy…

Na univerzitě se diskutovalo o podpoře vědy a výzkumu

Zdroj foto: ZČU v Plzni

Zdroj foto: ZČU v Plzni

Druhé diskusní setkání z cyklu Smart City s názvem „Energetika a doprava od výzkumu k praxi“ uspořádala 2. dubna ve svých prostorách Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s agenturou TOP EXPO CZ. Semináře se zúčastnilo bezmála sto odborníků z průmyslu, státních institucí a akademické sféry.

Cílem setkání bylo prohloubit diskusi o podpoře a vyhlídkách vědy a výzkumu v České republice a o transferu výsledků výzkumu do praxe. Odborná veřejnost si vyslechla názory politiků, zástupců měst, krajů, ministerstev, výzkumných institucí a významných firem na propojení moderních technologií a energetiky či koncepty pro efektivnější správu měst. V souladu s cíli informačního programu Smart City se hovořilo také o udržitelném rozvoji Plzeňského kraje.

Ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová v úvodu semináře poukázala na potřebu dosahování synergií v procesu čerpání evropských peněz a nutnost efektivního strategického plánování. Veronika Korittová z Technologického centra Akademie věd ČR představila Horizont 2020, jeden z nejvýznamnějších programů na evropské úrovni financující vědu, výzkum a inovace. Program podpoří výzkumné projekty, které se budou týkat zefektivnění výrobních procesů a výroby obecně, energeticky úsporných zařízení a výzkumných projektů v oblasti recyklací a renovací. Generální sekretář pro páteřní infrastrukturu Petr Moos upozornil na návrh nového rámce pro klimatickou a energetickou politiku Evropské komise, který si klade za cíl snížit emise či zvýšit výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

Informační program Smart City sleduje principy udržitelného rozvoje městských aglomerací, ve kterých by podle globálních trendů měly do roku 2030 žít dvě třetiny obyvatelstva. Zaměřuje se na energetickou efektivitu nových budov, úsporné sítě, inteligentní dopravní systémy na křižovatkách či řízení energetické spotřeby vozidel. Spojující linkou mezi těmito oblastmi jsou informační a komunikační technologie.

Město Plzeň na setkání reprezentovali náměstci primátora Martin Zrzavecký a Pavel Šindelář.

Zveřejněno: 8. 4. 2014, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni