Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Na radnici se uskutečnilo veřejné…

Na radnici se uskutečnilo veřejné projednávání návrhu územního plánu

Na radnici se uskutečnilo veřejné projednávání návrhu územního plánu

Veřejné projednávání upraveného návrhu Územního plánu Plzeň v rámci druhého kola schvalování se uskutečnilo v úterý odpoledne na plzeňské radnici. Ve sněmovním sále se s odborníky a zástupci města sešlo více než 170 lidí majících zájem o strategický dokument, který slouží k rozhodování o využití území ve městě a řeší vyvážený rozvoj města Plzně. Plán slouží jak projektantům při zpracování návrhů staveb, tak zaměstnancům stavebních úřadů při jejich posuzování, dále majitelům nemovitostí, kteří v něm naleznou důležité informace o využitelnosti svého pozemku nebo zásady rozvoje dané lokality a okolí.

Na veřejném projednávání zájemci vyslechli základní výklad územního plánu. Z vedení radnice se jednání zúčastnil technický náměstek primátora Pavel Šindelář. V rámci prostoru vyhrazeném pro dotazy se nejčastěji opakovaly otázky týkající se možné dostavby stávajících sídlišť Severního Předměstí a vedení komunikací přes nivu Mže a v oblasti Roudné.

Návrh zpracoval Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, proces projednávání dokumentu byl zahájen 30. září 2014. Nejpozději do středy 18. listopadu 2015 může každý uplatnit písemné připomínky, vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení námitky. K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Je třeba je zaslat na adresu pořizovatele územní plánu, a to na Odbor stavebně správní Magistrátu města Plzně, Škroupova 4, 306 32 Plzeň. Všechny došlé připomínky a námitky budou vyhodnoceny.

Územní plán je v tištěné podobě k nahlédnutí na magistrátním odboru stavebně správním a na stavebních úřadech jednotlivých městských obvodů, elektronicky je přístupný na webových stránkách www.ukr.plzen.eu.

Fotogalerie

Zveřejněno: 11. 11. 2015, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni