Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Na radnici se diskutovalo o financování…

Na radnici se diskutovalo o financování sociálních služeb

Na radnici se diskutovalo o financování sociálních služeb

Foto: Odbor sociálních služeb MMP

Téma financování sociálních služeb formou vyrovnávací platby, což představuje zcela převratný model oproti stávajícímu způsobu dotační podpory, bylo obsahem semináře, který připravil pro plzeňské organizace a zástupce města Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně. Konal se dnes pod záštitou rezortní náměstkyně Evy Herinkové.

„Stejným způsobem, jakým se město soustřeďuje na rozvoj a zkvalitňování sítě sociálních služeb, věnuje se i zvýšení osvěty a vzdělávání těch, kteří kvalitu služeb ovlivňují přímo, tedy poskytovatelům služeb. Informovanost o nových trendech v této oblasti, mezi které bezesporu patří i dnešní téma představující nový model financování služeb, vnímáme jako zásadní. A že je město v tomto směru v souladu s požadavky odborné veřejnosti, dokladuje dnešní účast téměř stovky zástupců plzeňských, ale i mimoplzeňských organizací, zajišťujících sociální služby,“ uvedla Eva Herinková.

Na radnici se diskutovalo o financování sociálních služeb

Hlavním přednášejícím byl konzultant Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky a tvůrce první právní analýzy na téma Veřejná podpora a sociální služby Karel Zuska, který pomáhal nastavit systém financování sítě sociálních služeb vyrovnávací platbou v Královéhradeckém kraji. Svoji pozici garanta v novém systému podpory služeb představil přítomným i Plzeňský kraj, a to v prezentaci Hany Jílkové, právníka sociálního odboru Krajského úřadu Plzeňského kraje.

„Od okamžiku, kdy se oficiálně začalo hovořit o tom, že rokem 2016 budou všechny služby financovány v režimu vyrovnávací platby, množí se dotazy stran poskytovatelů sociálních služeb a úměrně s tím i fámy o jejich přímém existenčním ohrožení. Málokdo vůbec tuší, co je podstatou a co všechno obsahuje termín vyrovnávací platba. Vyvstávají obavy, zda výpočet bude adekvátně reagovat na skutečné náklady provozování služby a nepovede v budoucnu k nutnosti službu omezit, redukovat nebo zrušit. Tyto neopodstatněné strachy chceme s pomocí lektorů a prostoru pro dotazy rozptýlit,“ zmínila důvody, které vedly k zorganizování semináře a následné panelové diskuzi, projektová analytička magistrátního odboru sociálních služeb Karolína Vodičková.

Zveřejněno: 25. 9. 2015, Kriegerová Eva

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni