Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Na opravenou Borskou ulici se vrátila auta,…

Na opravenou Borskou ulici se vrátila auta, byl obnoven silniční provoz

Na opravenou Borskou ulici se vrátila auta, byl obnoven silniční provoz

V Borské ulici v Plzni byl dnes obnoven silniční provoz, rozsáhlé opravy důležité městské dopravní tepny jsou hotovy. Úplně dokončen by měl být projekt, který nese název Rekonstrukce Borská s křižovatkou Belánka II. etapa, v květnu 2016. Do té doby ještě čekají lokalitu některé doplňkové práce, ty ale již nebudou mít vliv na dopravu v místě. Investorem akce za 48,5 milionu korun včetně DPH je statutární město Plzeň, provedla ji společnost EUROVIA CS.

„Tímto se nám podařilo vyřešit problém Borské ulice, kterým byla její nedostatečná šířka vzhledem k rostoucímu objemu dopravy, jde o jedno z nejfrekventovanějších míst v Plzni. Nově na každé její straně přibyl jízdní pruh, což je pro tuto silnici klíčové. Na své trasy po ní budou najíždět trolejbusy, to uleví Americké a přinese úsporu dopravním podnikům,“ uvedl primátor Martin Zrzavecký. Rekonstrukce začala 16. března 2015, trvala 8,5 měsíce a je největší letošní investiční akcí Odboru investic Magistrátu města Plzně.

Podle technického náměstka primátora Pavla Šindeláře musela být vzhledem k intenzitě provozu rekonstrukce rozdělena na etapy. „Celkem jich bylo provedeno pět, provozu se přímo dotýkaly tři z nich. První uzavřela úsek Klatovská – Němejcova, druhá úsek Němejcova – Chelčického a třetí křižovatku Němejcova – Borská – most Ivana Magora Jirouse, včetně omezení provozu městské hromadné dopravy,“ přiblížil Pavel Šindelář.

Kromě rozšíření jízdních pruhů byly vybudovány chodníky s napojením cyklostezek, lokalita dostala nové veřejné osvětlení včetně signalizačního zařízení, upraveno bylo nevyhovující podloží. Po celé délce Borské ulice bylo zavedeno a navěšeno trolejbusové vedení, provedeny byly nebo ještě budou sadové úpravy zahrnující trávníky i výsadbu stromů.

„Náročnost prací vyplývala zejména z obtížné koordinace několika subjektů součinných při rekonstrukci, a to zejména při výměně kompletního vodovodního potrubí a úsekové sanaci kanalizace, kterou prováděl samostatný investor Vodárna Plzeň. Obtížné podmínky stavby zvyšovala nutnost zachovat trvalý oboustranný průjezd vozidel městské hromadné dopravy,“ okomentoval dílo Jan Muzika, ředitel plzeňského závodu EUROVIA CS.

Podle náměstka primátora pro oblast dopravy Petra Náhlíka projekt zahrnul několik specialit, například v křižovatce ulic Němejcova, Borská a most Ivana Magora Jirouse byl instalován unikátní počet křížení trolejí a nosných lan. „Tolik jich má v celé České republice už jen jedna křižovatka v Ostravě,“ uvedl Petr Náhlík. Křižovatka ulic Borská – Němejcova se stala důležitým dopravním uzlem zvláště pro trolejbusovou dopravu poté, co bylo přemístěno depo Plzeňských městských dopravních podniků z Cukrovarské ulice do nového areálu na Karlově. Místo je osazeno šesti sestavami dálkově řízených elektrických rozbočovacích výhybek, šesti páry sjezdových výhybek a dvanácti sestavami trolejbusových křížení.

Otevření Borské ulice a její doplnění o trolejové vedení je klíčové také z hlediska nákladů města na městskou hromadnou dopravu. „Trolejbusová trať v Borské umožní jednodušší výpravu trolejbusů z depa na Karlově na jednotlivé trolejbusové linky. Na základě instalace trolejového vedení v Borské ulici vzniklo páteřní propojení vedené z depa po trase Borská – křižovatka Belánka – most Milénia – Koterovská, tedy k propojení na trolejové vedení linek MHD č. 10, 12 a 13,“ uvedl Petr Náhlík. Před úpravou komunikace a mostních objektů (podjezdy na Mikulášské třídě) v rámci rekonstrukce železničního uzlu Plzeň bude tato páteřní trolejbusová trať prodloužena od mostu Milénia po Železniční ulici přes most Nad nádražím až na Rokycanskou třídu.

Na všech výše uvedených komunikacích byly instalovány sloupy trakčního vedení již při jejich budování v letech 1995 až 2002. V ulicích U Trati a Železniční byly vybudovány také zastávkové zálivy, které dnes slouží veřejné linkové dopravě. Poté, co Ředitelství silnic a dálnic České republiky ve spolupráci s městem zrealizuje rekonstrukci křižovatky Belánka, budou moci zastávkové zálivy sloužit i trolejbusovým spojům MHD.

„Z hlediska plzeňského organizátora veřejné dopravy otevření Borské ulice umožní, aby se spoje dvanácti linek autobusové veřejné linkové dopravy od platnosti celostátních změn jízdních řádů, tedy od 13. prosince 2015, vrátily na původní trasu po ulicích U Trati a Borská. Občané z jižního Plzeňska tak budou moci znovu užívat zastávku Radobyčická pro cesty na katastrální a krajský úřad a nově i zastávku Jižní předměstí, která slouží pro přímý přestup na trolejbusové linky obsluhující areál ŠKODA a průmyslovou zónu Borská pole,“ uvedla Zdeňka Kmochová, ředitelka společnosti POVED, plzeňského organizátora veřejné dopravy.

Mezi další zvláštnosti stavby patří atypické odvodnění komunikace z mostních odvodňovačů a dodatečných revizních šachet. „To bylo zřízeno proto, aby zůstaly zachovány požadované šířky jízdních pruhů, reagovali jsme tím na opěrnou zeď, kterou v místě provedla už dříve Správa železniční a dopravní cesty,“ uvedl Pavel Grisník, šéf magistrátního odboru investic. Kolaudace stavby je v plánu do 15. května 2016.

Text: Eva Barborková

Fotogalerie

Zveřejněno: 26. 11. 2015, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni