Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Na cyklostezkách pro pěší a cyklisty se musí…

Na cyklostezkách pro pěší a cyklisty se musí chodit a jezdit vpravo

Cyklostezka (foto: R. Žáková)

Fotografie: R. Žáková

S prvním jarním sluncem cyklisté vytahují kola a provoz na cyklostezkách houstne. V Plzni máme výhradně „chodníkové“ cyklostezky. Někde je oddělený pruh pro cyklisty a pro pěší, jinde takzvaná smíšená stezka, tedy stezka se společným provozem pro pěší a cyklisty. Chodci, cyklisté, koloběžkáři, maminky s kočárky či in-line bruslaři by se na stezkách měli řídit určitými pravidly, i když si to mnozí neuvědomují. Obecně platí, že čím je provoz hustší, tím jsou pravidla a jejich dodržování důležitější.

Pokud je stezka pro pěší a cyklisty rozdělená, cyklisté mají svůj oddělený pruh a chodci také. Je zřejmé, že každý by měl používat ten svůj. V Plzni se již mnoho let (pokud to není nutné kvůli uložení inženýrských sítí) tyto stezky s odděleným provozem budují s odlišným povrchem. Pruhy pro chodce jsou, stejně jako chodníky, ze zámkové dlažby, pruhy pro cyklisty mají asfaltový povrch. Jen tam, kde cyklopruh vznikl ze stávajícího chodníku oddělením bílou vodorovnou čarou, se povrch neliší.

Na smíšené stezce, tedy té, která je určena pro chodce i cyklisty, už se tyto dvě skupiny uživatelů musejí „srovnat“, a tak je dodržování pravidel i vzájemná tolerance mnohem důležitější. Smíšených cyklostezek je v Plzni mnoho kilometrů a převažují zejména v údolích řek (takzvané plzeňské greenways). Jen jeden krátký úsek na Mikulášském náměstí má kromě standardního vodorovného značení, tedy piktogramů kola, chodce, popřípadě výstražného trojúhelníku před křížením komunikace, ještě bílou střední dělicí čáru. Mnohého cyklistu i chodce to tak svádí jet či jít prostředkem stezky. Přitom pravidla o směru jízdy a předjíždění platí i na stezce pro pěší a cyklisty se smíšeným provozem:

  • Na cyklostezce pro pěší a cyklisty se jezdí či chodí vpravo.
  • In-line bruslaři se na cyklostezce pohybují stejně jako cyklisté a pěší.
  • Na cyklostezce se předjíždí zleva stejně jako na pozemní komunikaci.
  • Cyklista nesmí ohrozit chodce jdoucího po stezce.

Vždy platí, že míjení i předjíždění vyžaduje určitou toleranci a také předvídavost. Kolo, i to s elektropohonem, není slyšet, a tak pokud cyklista předjíždí, měl by raději nechat bezpečný odstup od předjížděného. Zvláštní pozornost by měla být věnována předjíždění malých dětí a lidí, kteří se po stezce pohybují se psy. In-line bruslaři by si měli uvědomit, že při jízdě s odrážením do stran zabírají široký pruh a pro mnohdy rychlejšího cyklistu pak nebývá lehké je předjet. Právě u in-line bruslařů či maminek s kočárky je důležité, aby se pohybovali vpravo a nechali cyklistům dostatečný prostor pro bezpečné předjíždění.

Stezka (foto: R. Žáková)

Právě pro jízdu na smíšených stezkách bychom na kole měli mít zvonek. I když není součástí povinné výbavy kola, pro bezpečné míjení chodců na stezce je důležitý. Z neslyšného kola, které se vynoří překvapenému chodci zpoza zad, zazvoněním zvonku vznikne jasně identifikovatelný objekt, jenž se blíží. Pokud zvonek cyklista nemá, musí dbát zvýšené opatrnosti, nebo zvolit slovní komunikaci. Vždy je ale lepší možným kolizím předcházet předvídáním chování ostatních na stezce. Například tomu, že jiný cyklista, chodec nebo bruslař neslyší, protože má sluchátka na uších. Jízda ani chůze se sluchátky na stezce zakázána není, ale z hlediska bezpečnosti je to riziko, na které může doplatit každý.

Další informace a fotografie k tomuto tématu jsou k dispozici na regionálním informačním portále pro cyklisty www.plzenskonakole.cz.


 

Zveřejněno: 21. 4. 2016, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni