Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Muzeum připravilo soupis tisků ze 16. století

Muzeum připravilo soupis tisků ze 16. století

Muzeum připravilo soupis tisků ze 16. stoletíZápadočeské muzeum v Plzni představilo novou knihu s názvem Soupis tisků 16. století. Jedná se o obsáhlý soubor 164 titulů, které představují vzácné, v řadě případů unikátní tisky. Pro kulturní dějiny Plzně je soubor vzácnější, protože obsahuje knihy z takzvané arciděkanské knihovny, kterou Jan Plevka, tehdejší arciděkan, daroval nově vzniklému muzeu v závěru 19. století. „V tomto případě jde o výjimečně dochovaný soubor starých tisků, držený a opatrovaný v Plzni od 15. století, což je zcela unikátní případ dochované knihovny,“ vysvětluje Ilja Šedo, jeden z autorů publikace. Díky sbírkotvorné akvizici profesora Jindřicha Čadíka byl soubor obohacen o vzácené tisky francouzské a vlámské, opatřené cennými vazbami pocházející z dílen předních knihvazačů.

Soupis tisků je opatřen velmi bohatým doprovodným aparátem, který umožňuje čtenáři snadný přístup ke všem informačním údajům.

Novou publikaci vydalo Západočeské muzeum v Plzni v ediční řadě Fontes bibliothecarum Musei Plznensis a sestavil ji kolektiv autorů pod vedením Josefa Hejnice.

Kniha byla představena ve středu 4. prosince za účasti primátora Martina Baxy.

Zveřejněno: 4. 12. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni