Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Město vypisuje dotační programy, mimo jiné…

Město vypisuje dotační programy, mimo jiné na podporu zdravotně postižených

Město Plzeň vypisuje takzvané malé dotační programy v sociální oblasti, jsou určeny například na podporu prorodinné politiky, zdravotně postižených a dalších. Vyhlášení dotačních programů pro rok 2016 schválila Rada města Plzně.

Na program nazvaný Sociální služby a ostatní služby a činnosti v sociální oblasti jsou pro letošní rok vyčleněny zhruba dva miliony korun. „Jeho prostřednictvím chceme podpořit například projekty zaměřené na klienty, kteří přecházejí z programu pracovní rehabilitace na otevřený trh práce, peníze jsou určeny i na podporu dobrovolnictví a aktivní zapojení Plzeňanů do komunity, v níž žijí, na klubovou a svazovou činnost seniorů a zdravotně postižených, na projekty reagující na opatření obsažená v Realizačním plánu pro rok 2016, stejně tak i na financování základních druhů a forem sociálních služeb, jež nebyly pro letošní rok - výhradně z důvodu formálních nedostatků žádosti - podpořeny přímo z rozpočtu našeho odboru,“ přiblížila Alena Hynková, vedoucí Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně, který dotační programy vyhlašuje.

Co se týká dotačního titulu Aktivity prorodinné politiky, tedy dalšího vypisovaného programu, na něj město připravilo 380 tisíc korun. Dotace lze poskytnout na financování preventivních služeb na podporu funkčnosti rodiny, jejichž podstatou je usnadňovat a posilovat partnerské a manželské soužití, včetně rodičovství, podporovat rodiny v péči o děti a v procesu harmonizace práce a rodiny. Konkrétně jde například o poskytování volnočasových aktivit pro děti nebo pro rodiny s dětmi, podporu a výchovu k harmonickému partnerství, manželství a odpovědnému rodičovství, ostatní druhy aktivit k podpoře funkčnosti rodiny, posilování a upevňování rodičovských rolí nebo podporu svépomocných skupin v rámci komunity a podporu intuitivního rodičovství. Podporovány budou především aktivity směřující k předcházení negativních jevů v rodině.

Žádosti do všech vyhlášených programů se odevzdávají do sekretariátu Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně, Martinská 2 nebo do podatelny Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, a to ve dnech 25., 26. a 29. února, poštou pak je pro dodržení termínu rozhodující datum podání 29. února, v ostatních případech datum doručení. Žádosti nelze odevzdávat ani zasílat poštou před 25. únorem 2016. Vyhlášení a podrobné informace k dotačním programům jsou zveřejňovány na webu města v kategorii Granty a dotace.

Jako další město vypisuje program, který cílí na zkvalitnění života osob se zdravotním postižením a uzávěrka žádostí je zde průběžná. „Prostřednictvím Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně je možné průběžně až do 30. června 2016 podat žádost o poskytnutí finančního daru, jehož cílem je pomoc zdravotně znevýhodněným občanům s trvalým bydlištěm na území města Plzně získat finanční prostředky na zkvalitnění jejich života s handicapem, tedy například v podobě doplatku na mechanický invalidní vozík, speciální terapie doporučené lékařem, úhradu kompenzačních a zdravotnických pomůcek nebo rehabilitace, pokud však nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou,“ uvedla náměstkyně primátora pro sociální oblast Eva Herinková.


Text:  Eva Barborková

Zveřejněno: 18. 1. 2016, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Blik Blik
22. 3. 2024 - 23. 3. 2024
Blik Blik
Hudební ceny Žebřík
5. 4. 2024 - 5. 4. 2024
Hudební ceny Žebřík
Smetanovské dny
7. 3. 2024 - 11. 4. 2024
Smetanovské dny
Treffpunkt
25. 4. 2024 - 27. 4. 2024
Treffpunkt
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni