Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Město vyhlašuje grant na opravy, údržbu a…

Město vyhlašuje grant na opravy, údržbu a odstranění havarijních stavů sportovních zařízení při tělovýchovných jednotách a sportovních klubech

Zastupitelstvo města Plzně na svém dubnovém jednání schválilo souhrnné rozpočtové opatření, v němž byla odboru školství, mládeže a tělovýchovy magistrátu přidělena částka tři miliony korun na zvýšení provozních výdajů – transfery jiným organizacím. V souladu s tímto usnesením navrhl odbor vyhlásit grant, jehož cílem je finanční podpora kvalitních sportovních podnětů pro využití volného času občanů města Plzně, především dětí a mládeže, v rámci boje proti vzniku sociálně patologických jevů. Podpora formou neinvestiční finanční dotace bude směřována na konkrétní projekty oprav, údržby a odstranění havarijních stavů sportovních zařízení většího rozsahu, areálů a související infrastruktury, veřejně přístupných a celoročně dostupných především dětem a mládeži s co nejširším a nejpestřejším využitím.

Zveřejněno: 15. 5. 2014, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni