Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Město schválilo poplatkové prázdniny dalším…

Město schválilo poplatkové prázdniny dalším osobám

Ilustrační foto

Ilustrační foto

Dalším 11 žadatelům prominulo město Plzeň zaplacení dluhů na poplatcích nebo úrocích z prodlení. Jde o osoby, jež městu dlužily na nájemném, službách, vyúčtování nebo na bezdůvodném obohacení, a tento dluh vůči městu jim vznikl do 31. prosince 2013. Celkem se orgány města takto zabývaly 70 žádostmi, vyhověly 55 z nich. Městem vyhlášené „poplatkové prázdniny“ končí.

Co se týká 11 žádostí, kterými se 3. září zabývalo Zastupitelstvo města Plzně, dotyční svůj dluh uhradili, zastupitelé jim proto prominuli zaplacení s tím souvisejícího dluhu na poplatcích z prodlení nebo úrocích z prodlení, a to ve výši 100 procent. Žadateli uhrazený dluh činí 464 tisíc korun, prominutá výše penále u těchto osob je 971 tisíc korun.

„Od začátku vyhlášení takzvaných poplatkových prázdnin bylo celkem přijato 70 žádostí, z toho 15 jich nesplnilo podmínky pro prominutí dluhů na poplatcích či úrocích z prodlení,“ uvedl radní David Šlouf, který má na starost správu městských nemovitostí. Uhrazený dluh všemi 55 žadateli činí 899 tisíc korun, prominuté penále je ve výši 4,58 milionu Kč. Podle Davida Šloufa tito občané mají možnost znovu žádat o městské byty, jsou nyní bez dluhů a podařilo se pomoci jim vyřešit jejich problém.

Dluhovou amnestii pro neplatiče nájemného město vyhlásilo ve druhé polovině minulého roku. Dlužníci, kteří městu zaplatili v souladu se Zásadami schválenými usnesením ZMP č. 412 dne 12. června 2014 ve stanoveném termínu do 31. prosince 2014 veškeré své dluhy na nájemném, službách souvisejících s užíváním bytu, popřípadě uhradili vzniklé náklady soudních a exekučních řízení, měli možnost požádat o prominutí penále do 31. března letošního roku.

Text: Eva Barborková

Zveřejněno: 7. 9. 2015, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni