Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Město rozdělí čtyřleté dotace v oblasti…

Město rozdělí čtyřleté dotace v oblasti kultury, dá je na 21 žádostí

Zastupitelé schválili poskytnutí dotací v rámci Čtyřletého dotačního programu v oblasti kultury na léta 2016 až 2019. Celkem zájemci o dotace požadovali v 30 žádostech zhruba 231 milionů korun, podporu získá 21 žádostí o celkovém objemu 128,4 milionu korun. Dotační program je určen pro podporu špičkových kulturních a uměleckých projektů a významné kontinuální kulturní a umělecké činnosti, jako jsou hudba, tanec, literatura, divadlo, výtvarné umění a jiné, jež směřují k veřejné prezentaci.

„Čtyřletý dotační program představuje klíčový nástroj kontinuální podpory v oblasti kultury, který je výjimečný v rámci celé České republiky. Pro roky 2016 – 2019 je navržena podpora jak tradičním kulturním aktivitám, tak projektům novým či vzešlým z projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. Co zbývá řešit do nového cyklu, je způsob podpory městem založených organizací,“ uvedl první náměstek Martin Baxa. Připomněl, že v období 2008 až 2011 město podpořilo celkem 13 žádostí částkou 85 milionů korun, v letech 2012 až 2015 to bylo již 25 žádostí, rozdělena mezi ně byla částka téměř 163 milionů korun.

Zastupitelé současně uložili Radě města Plzně, aby zajistila do prosince 2016 navržení systému kontinuálního financování kultury v Plzni (víceleté granty) tak, aby byla optimálně řešena disproporce ve způsobu financování kulturních organizací založených a zřízených městem Plzní. Do 29. února 2016 má také zajistit svolání mimořádného jednání valné hromady Bienále kresby Plzeň, tématem bude další fungování Bienále kresby Plzeň. Do 30. června 2016 také vznikne analýza činnosti obecně prospěšné společnosti Divadlo pod lampou a navazující strategie dalšího možného fungování společnosti, a to včetně analýzy možných finančních nároků na rozpočet města.

Čtyřletý dotační program v oblasti kultury na léta 2016 až 2019 byl vyhlášen v následujících kategoriích:

 • KULT – Z  Dotace na činnost kulturních organizací, kde je město Plzeň zakladatelem.
 • KULT – S  Dotace na činnost kulturních organizací, kde je město Plzeň spoluzakladatelem, nebo subjektů, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, a které poskytují významnou veřejnou službu ve smyslu opatření 3.1.6. Programu rozvoje kultury ve městě Plzni na léta 2009-2019, realizovanou na území města Plzně.
 • KULT – P Dotace na významné kulturní a umělecké projekty, které jsou dlouhodobé nebo pravidelně se opakující a jsou v souladu s Programem rozvoje kultury ve městě Plzni na léta 2009 - 2019.

Žádosti vyřazené z důvodu nedodržení podmínek vyhlášení dotačního programu:

 • KULT – P/5 iReport
 • KULT – P/9  Pěstuj prostor
 • KULT – P/12  ZACH´S PUB
 • KULT – P/14  Žonglér o.s.

Žádosti, které neměly dostatečné bodové ohodnocení pro postup do 2. kola dotačního řízení (min. 140 bodů z celkového počtu 200 bodů):

 • KULT – S/7 Občanské sdružení STUDNICE
 • KULT – S/9  Sdružení Plzeňského dětského sboru
 • KULT – P/3 Bohemia JazzFest

Žádosti, které Komise 4 LD doporučila nepodpořit:

 • KULT – S/1 Bienále kresby Plzeň, ZSPO
 • KULT – P/13  Západočeská univerzita v Plzni

Přílohy

Zveřejněno: 15. 12. 2015, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni