Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Město poskytne pomoc TJ Sokol Plzeň 1 při…

Město poskytne pomoc TJ Sokol Plzeň 1 při zřízení sjezdu do sokolovny

Bodova TJ Sokol Plzeň 1

Město Plzeň poskytne technickou pomoc TJ Sokol Plzeň 1, zajistí pro ni zpracování projektové dokumentace na zřízení nového sjezdu do areálu sokolovny ve Štruncových sadech. Dále také město prostřednictvím své Správy veřejného statku provede inženýrskou činnost, tedy získá pro sportovní organizaci potřebná stanoviska a zajistí administrativu spojenou s povolením.

„V rámci stavby Relax centra Štruncovy sady postavilo město Plzeň příjezd do areálu TJ Sokol Plzeň 1 ve směru ze severozápadu od hlavní tribuny fotbalového stadionu. Tento příjezd vede na vnitřní nádvoří areálu Sokola, odkud je možné obsluhovat všechny jeho objekty. Kvůli v minulosti ‚nepříliš šťastně‘ formulované nájemní smlouvě na pozemky jednoty ale nemůže jednota oficiálně sjezd využívat. Kvůli tomu nemohla udržet další nájemce v budově sokolovny,“ vysvětlil náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Petr Náhlík.

Město proto spolu s TJ Sokol Plzeň 1 hledalo nejvhodnější řešení, navrženo bylo zřízení nového sjezdu ze severovýchodní strany, z komunikace, která je dnes označena jako stezka pro chodce a cyklisty. Do její části mezi stávajícím a novým sjezdem by byl nově připuštěn vjezd vozidel zajišťujících nezbytnou obsluhu areálu – viz návrh sjezdu na mapce.

Mapa areálu TJ Sokol Plzeň 1

V souvislosti s nalezeným řešením zaslaly zástupkyně TJ Sokol Plzeň 1 žádost o pomoc města při zajištění dopravní obslužnosti sokolovny. Vzhledem k tomu, že zřízení nového sjezdu znamená zásah do Relax centra Štruncovy sady, které bylo spolufinancováno z dotace ROP NUTS II Jihozápad, bylo nutné nejprve získat souhlas Regionální rady k navržené úpravě, což se podařilo. Vrácen byl také příslušný podíl z dotace ve výši 4 933 korun za část „zmařené investice“ projektu – mlatové cesty a travnaté plochy pod budoucím sjezdem.

„Na základě souhlasného stanoviska Regionální rady je možno přistoupit k přípravě sjezdu. Investorem sjezdu bude TJ Sokol Plzeň 1, stavba bude postavena na pozemku města na základě nájemní smlouvy. Odhad nákladů na stavbu sjezdu je 70 tisíc korun, cena technické pomoci ze strany města je odhadnuta na 18 tisíc korun,“ dodal Petr Náhlík.

Bodova TJ Sokol Plzeň 1

Zveřejněno: 13. 8. 2015, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni