Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Město podpoří technické, volnočasové i…

Město podpoří technické, volnočasové i tělovýchovné aktivity dětí a mládeže

Vyhlášení čtyř dotačních programů v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017 schválili na konci června radní města Plzně. Podpořit chtějí primární prevenci rizikového chování, tělovýchovné činnosti, aktivity k technickému vzdělávání a volnočasové aktivity dětí a mládeže. Celková částka, kterou je město připraveno uvolnit z rozpočtu magistrátního odboru školství, mládeže a tělovýchovy, je 3,63 milionu korun.

„Cílem prvního dotačního programu na podporu primární prevence rizikového chování je podpora předcházení takového chování ve školách, které zajišťují povinnou školní docházku na území města Plzně. Předpokládaný celkový objem finančních prostředků činí 500 tisíc korun, maximální výše dotace v jednotlivém případě je 50 tisíc korun,“ přiblížila Eva Herinková, náměstkyně primátora pro oblast školství a sociálních věcí. Prostředky mohou být využity na zajištění besed a projektů pro žáky k problematice rizikového chování, zajištění seminářů pro pedagogy nebo pro specifické programy primární prevence neziskových organizací.

Tělovýchovné aktivity v roce 2017 podporuje druhý dotační program, i v něm bude rozděleno 500 tisíc korun přihlášeným subjektům, výše jednotlivé dotace bude maximálně 50 tisíc korun. Cílem programu je aktivně zapojit základní školy do podpory tělovýchovných a pohybových aktivit žáků, vzbudit v nich zájem o pravidelnou sportovní činnost, motivovat je k volnočasovému sportu a aktivnímu přístupu k životu. Školy mohou finanční prostředky použít na pořádání tělovýchovných a sportovních akcí, olympiád, na činnost sportovních kroužků a další.

Na vybavení školních dílen a učeben, na materiál, případně na dopravu a vstupné při technicky zaměřených exkurzích přispěje další dotační program zaměřený na podporu aktivit k technickému vzdělávání. Podpořeny mohou být akce základních škol připravené ve spolupráci se středními školami na území města Plzně, cílem je navázat na tradici průmyslové výroby v západočeské metropoli a zvýšit zájem žáků o technické obory, motivovat je ke studiu řemeslných oborů. „Předpokládaný celkový objem finančních prostředků činí 1,2 milionu korun, maximální výše dotace v jednotlivém případě je 100 tisíc korun,“ vysvětlila Eva Herinková.

Na celoroční projekty i jednorázové akce mohou subjekty žádat o dotaci ze čtvrtého programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže. Jeho cílem je poskytnout pomoc s realizací volnočasových vzdělávacích a výchovných projektů jako základní prevence rizikového chování. Připraveno je 1,43 milionu korun, maximální výše dotace v jednotlivém případě je 200 tisíc.

Žádosti pouze v listinné podobě mohou zájemci do všech čtyř programů odevzdávat v termínu od 1. září do 15. listopadu 2016 osobně v sídle vyhlašovatele dotačního titulu, tedy na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11, Plzeň. Podání je možné učinit i poštou s termínem doručení nejpozději 15. listopadu 2016.

Text: Eva Kriegerová


 

Zveřejněno: 7. 7. 2016, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni