Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Město podpoří aktivity zaměřené na technické…

Město podpoří aktivity zaměřené na technické vzdělávání

Grantový program Podpora aktivit k technickému vzdělávání pro rok 2014 vyhlásil Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMP. V rozpočtu na něj byla vyčleněna finanční částka ve výši jednoho milionu korun. Uzávěrka pro přijímání žádostí byla stanovena na  27. 12. 2013. K tomuto termínu přijal odbor školství, mládeže a tělovýchovy celkem 30 žádostí o finanční podporu aktivit zaměřených na technické vzdělávání. V součtu všech žádostí o finanční podporu v rámci tohoto vyhlášeného grantu dosáhla celková požadovaná finanční částka výše 2 581 729,- Kč. Všech 30 žádostí bylo předloženo k posouzení Komisi pro výchovu a vzdělávání Rady města Plzně, která konstatovala, že žádost č. 11 (25. ZŠ Plzeň) a žádost č. 13 (33. ZŠ Plzeň) nesplnila finanční podmínku vyhlášeného grantového programu, kterou je poskytnutí podpory za finanční spoluúčasti žadatele či jiného třetího subjektu. Komise na základě hlasování doporučila k poskytnutí finanční podpory 25 žádostí ve výši 1 000 000,- Kč. Městská rada schválila zvýšení příspěvku na provoz 14 základním školám ve výši 597 500,- Kč a podporu devíti subjektům ve výši 282 500,- Kč. Zastupitelstvo schvalovalo dvě dotace ve výši 120 tisíc korun.

Zveřejněno: 18. 3. 2014, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni