Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Město Plzeň intenzivně řeší situaci s…

Město Plzeň intenzivně řeší situaci s problémovými lidmi bez domova

Vedení města Plzně, zástupci Městské policie Plzeň a Policie České republiky se ve středu 7. června na plzeňské radnici setkali se zástupci neziskových a dalších organizací, které v západočeské metropoli pracují s lidmi bez domova nebo se závislými. Na jednání řešili jejich problematické chování, jak mu předcházet a rovněž se domluvili na užší spolupráci a pravidelném setkávání. Z průzkumu mezi Plzeňany totiž vyplynulo, že velkou část obyvatel trápí právě bezpečnost ve městě.

Setkání na plzeňské radnici (foto: M. Pecuch)

Setkání na plzeňské radnici (foto: M. Pecuch)

„Tento poznatek je pro nás zásadní, týká se nejen města Plzně, ale také městské policie, státní policie a neziskových organizací. Situaci intenzivně řešíme, a proto proběhlo toto široké jednání. Společně jsme identifikovali problémy a vykročili k systémové spolupráci. Problém chceme vyřešit tak, aby byl výsledek příznivý pro všechny strany a podpořit ty projekty, které nám k tomu pomohou,“ řekl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

Dotazníkové šetření mezi občany probíhalo v dubnu letošního roku. „Dotazník vyplnilo více než dva a půl tisíce lidí, a právě bezpečnostní situace ve městě a chování lidí bez domova byla mezi nimi vnímána jako největší problém. Potřebujeme proto s výše uvedenými složkami pravidelnou spolupráci,“ sdělil Jiří Winkelhöfer, radní pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality.

Schůzky se zúčastnila rovněž Světlana Budková, radní pro oblast bytovou včetně sociálního a dostupného bydlení. „Tato skupina, kterou jsme na základě úvodního setkání vytvořili, se bude scházet pravidelně, bude řešit jednotlivá a včas avizovaná témata. Vnímáme, že je zapotřebí rozšířit služby zaměřené na osoby, které žijí na ulici a do budoucna chystáme hned několik projektů,“ nastínila radní.

Podle městské policie jsou největším problémem lidé, kteří opakovaně narušují veřejný pořádek, obtěžují občany a strážníky ignorují. „Na tyto osoby máme velmi omezené pravomoci. Potřebujeme proto úzkou spolupráci s neziskovými organizacemi. Uvítali bychom, kdyby se jejich pracovníci zúčastnili například školení našich zaměstnanců nebo pochůzek se strážníky, protože jejich role je v tomto případě nenahraditelná,“ uvedl velitel městské policie Petr Nováček.

Rada města Plzně na květnovém zasedání rovněž schválila vyhlášení dotačního programu s názvem Aktivity v oblasti sociálního začleňování 2023, jehož cílem je pomoci organizacím, které poskytují služby právě sociálně slabým, lidem bez domova a dalším lidem v nouzi. Finance z dotačního titulu jsou rovněž určeny na podporu pilotních projektů, které mají za cíl začlenit a akutně podpořit sociálně vyloučené osoby či na aktivity, které zvyšují dostupnost a kvalitu zdravotní péče lidem, kteří k ní nemají standardní přístup. Žádosti se podávají přes aplikaci eDotace od 3. do 24. července 2023. Město Plzeň na program připravilo minimálně 2,5 milionu korun. Obdobný dotační titul byl vyhlášený v roce 2022.

Text: Barbora Hájková


Zveřejněno: 12. 6. 2023, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni