Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Město plánuje uvolnit 50 tisíc na zajištění…

Město plánuje uvolnit 50 tisíc na zajištění noclehu v zimě pro lidi bez domova

Částku 50 tisíc korun plánuje uvolnit Plzeň na zajištění pomoci a služeb lidem bez domova v nadcházejících zimních měsících. Činí tak pravidelně už od roku 2012, cílem je zajistit na nezbytně nutnou dobu nocleh v komerční ubytovně všem osobám bez přístřeší, které z kapacitních důvodů nebudou moci využít azylu Domova sv. Františka. Poskytnutí dotace Městské charitě Plzeň odsouhlasila rada, schválit ji musí ještě zastupitelé.

Ilustrační fotografie

Ilustrační fotografie

„Hlavním smyslem poskytnutí této dotace je zamezit vážným újmám na zdraví u osob bez domova. Vedoucí Domova sv. Františka pravidelně v zimním období vyhodnocuje, zda je nutné zajistit náhradní ubytování. Dvě předchozí zimy byly pohledem lidí žijících na ulici snesitelné, takže kapacita stávajícího nízkoprahového zařízení byla dostačující, tato situace se ale s nástupem mrazů může změnit ze dne na den,“ přiblížila Eva Herinková, náměstkyně primátora pro oblast školství a sociálních věcí. V případě, že dotace není v zimních měsících čerpána, jsou peníze využity k nákupu spotřebního materiálu pro Domov sv. Františka. V minulosti se takto pořizovaly například skříňky na osobní věci, alkohol testery, zámky a podobně.

Projekt pod názvem „Nezmrznou“ je jedním z opatření Akčního plánu řešení bezdomovectví z pohledu sociálně – zdravotní  péče na území města Plzně na léta 2014 – 2016. Finanční pomoc ze svého rozpočtu poskytuje magistrátní odbor sociálních služeb. Domov sv. Františka je jediné plzeňské zařízení, které funguje jako nízkoprahové denní centrum, azylový dům a noclehárna pro osoby bez přístřeší.

Text: Eva Barborková


 

Zveřejněno: 7. 11. 2016, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni