Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Město plánuje obměnit technologii pro měření…

Město plánuje obměnit technologii pro měření imisí

Smog nad Plzní

Foto: L. Mach

Město Plzeň potřebuje obměnit technologie pro měření imisí, připravilo proto projekt pro nákup a instalaci celkem 13 kusů přístrojů schopných zjišťovat koncentrace SO2, NO2, CO a O3. Na akci za téměř 7,3 milionu korun včetně DPH se radnice pokusí získat dotaci. S přípravou a podáním žádosti o finanční podporu z Operačního programu Životní prostředí souhlasili dnes radní města, konečné slovo budou mít zastupitelé.

„Rádi bychom vyměnili dosluhující analyzátory na jedné mobilní a třech stacionárních stanicích rozmístěných na území města. Tyto analyzátory jsou již morálně opotřebené, některé za hranicí své životnosti a jejich obnova je nevyhnutelná,“ uvedl ekonomický náměstek primátora Pavel Kotas. Žádost o dotaci by měla směřovat do 17. výzvy Operačního programu Životní prostředí pro období 2014 až 2020. Podpora je poskytována formou dotace s maximální hranicí do 85 procent celkových způsobilých výdajů projektu. Příjem žádostí je možný do 14. října 2016.

Monitorovací síť kvality ovzduší provozuje město Plzeň prostřednictvím své Správy informačních technologií města Plzně, a to od roku 1995. Funguje na pěti stacionárních a jedné mobilní automatické monitorovací stanici. Výměna dosluhujících analyzátorů se týká mobilní a tří stacionárních stanic, konkrétně v lokalitách Plzeň – střed, Plzeň – Lochotín a Plzeň - Slovany. Náklady na nákup analyzátorů včetně jejich zabudování do stávajícího systému sběru, přenosu a zpracování dat byly vyčísleny na 7 291 000 korun.

Celá měřící síť, která zahrnuje dále i stanice Plzeň – Skvrňany a Plzeň – Bory, byla v minulosti pořízena z prostředků města Plzně s významnou finanční podporou programu PHARE. Nejvíce vybavená je stanice Plzeň - Slovany, jež byla v roce 2004 začleněna do státní imisní sítě a její měřící program je akreditován. V případě, že město s žádostí o dotaci neuspěje, naplánovala by Správa informačních technologií akci do rozpočtu na rok 2017.


Text: Eva Barborková

Zveřejněno: 26. 1. 2016, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni