Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Město má aktualizovaný Plzeňský standard…

Město má aktualizovaný Plzeňský standard komunikací

Rada města Plzně schválila na svém jednání 15. února 2024 aktualizaci Plzeňského standardu komunikací (PSK), jenž od roku 2009 upravuje podmínky pro výstavbu dopravní infrastruktury v majetku Plzně a infrastruktury, kterou město následně přebírá do majetku.

Touto aktualizací byly upřesněny požadavky na návrh nových okružních křižovatek, upraveny a doplněny byly kapitoly týkající se světelné signalizace, kamerového systému, veřejného osvětlení a uličních vpustí. Dále byly upraveny podmínky pro manipulaci, výdej a ukládání materiálu na centrálním skladu Správy veřejného statku města Plzně (SVSMP) v Doubravecké ulici. Nově byla zařazena kapitola týkající se mostních objektů a opěrných zdí.

Standard vychází z platných právních předpisů, tedy vyhlášek, norem, technických podmínek. Ustanovení těchto předpisů v něm ale nejsou opakována, nýbrž spíše rozvíjena podle dosavadních zkušeností a potřeb rozvoje města.

Aktualizovaný PSK je uveřejněn na webu SVSMP na tomto odkazu https://svsmp.cz.

Editace textu: Monika Krausová


Zveřejněno: 22. 2. 2024, Martin Pecuch

Významné akce města Plzně

Treffpunkt
25. 4. 2024 - 27. 4. 2024
Treffpunkt
Slavnosti svobody Plzeň
3. 5. 2024 - 6. 5. 2024
Slavnosti svobody Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni