Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Město i kraj chtějí zvýšit zájem o technické…

Město i kraj chtějí zvýšit zájem o technické obory

Součástí setkání byla také prohlídka výrobní haly Doosan Power.

Napomoci zvýšení zájmu o studium technických oborů si klade za cíl město Plzně i krajská správa. Oba subjekty tak chtějí přispět ke zvýšení počtu a kvality odborně erudovaných pracovníků v regionu. Proto se jejich zástupci sešli  nejen s řediteli a výchovnými poradci vybraných základních škol, ale také s významnými zaměstnavateli v technických oborech v druhém prosincovém týdnu. Na setkání představil Plzeňský kraj Komisi pro podporu technického vzdělávání, která vznikla v květnu letošního roku, a rovněž programy a činnosti podporující vzdělávání v této oblasti.
 
Mezi tradiční akce patří rukodělná soutěž "Řemeslo má zlaté dno", která popularizuje řemeslné obory mezi žáky základních a středních škol, nebo program "Motivace pro technické vzdělávání", jehož cílem je podnítit vyšší zájem žáků základních škol o studium technických oborů. V letošním roce nově vznikl program "Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji", který je zaměřen na spolupráci mezi základní a střední školou. Další aktivitou je například soutěž "Technika má zlaté dno" určená pro žáky středních škol či "Technická olympiáda Plzeňského kraje" podporující spolupráci mezi středními školami a Západočeskou univerzitou v Plzni.

Součástí setkání byla prohlídka výrobního provozu Doosan Škoda Power, která zcela vyvrátila předsudky o špinavé a namáhavé práci v oblasti strojírenství.
 
Za město Plzeň se akce zúčastnil náměstek primátora Martin Zrzavecký.

Zveřejněno: 11. 12. 2013, Mařanová Helena

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni