Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Město čeká příští rok oprava mostu generála…

Město čeká příští rok oprava mostu generála Pattona, připravuje ji ŘSD

Dva velké dopravní projekty by mohl spustit stát v příštím roce na území města Plzně. Souvisí s návrhem rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na příští rok, který v pondělí schválila vláda a který počítá s 82 miliardami korun. Největší část z peněz totiž půjde v roce 2017 na rozvoj a opravy silniční sítě. Celkem 45,75 miliardy korun by mělo z rozpočtu fondu získat Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD), které má na starosti dálniční síť a síť silnic první třídy. Na území města Plzně má ŘSD připraveny dva projekty, a sice rekonstrukci mostu generála Pattona a rekonstrukci silnice I. třídy v úseku Třemošenský rybník - Orlík.

Most gen. Pattona

„Vítáme, že bude zahájena rekonstrukce mostu generála Pattona na klíčové komunikaci ve směru sever - jih, byť víme, že bude mít velké dopady do dopravy v Plzni. Jeho rekonstrukci různí ministři dopravy slibují už více než deset let,“ reagoval primátor města Plzně Martin Zrzavecký.

Podle náměstka pro oblast dopravy a životního prostředí Petra Náhlíka by Plzeň velmi uvítala, kdyby v roce 2017 byla v Plzni na trase sever – jih zahájena i rekonstrukce silnice I. třídy v úseku Třemošenský rybník – Orlík. „Tento úsek je pro dopravu na trase sever – jih úzkým hrdlem, protože jak trasa v Plzni od mostu generála Pattona po Lidické a Plaské ulici do Bolevce, tak obchvat Třemošné již mají dostatečné parametry. Plzeňská správa ŘSD i město Plzeň jsou již od roku 2015 připraveny tento úsek vybudovat,“ uvedl Petr Náhlík. Tato stavba měla být zahájena už letos, kvůli loňské změně zákona o vlivu staveb na životní prostředí byla odložena. Město Plzeň pro tuto státní stavbu již před více než 10 lety vykoupilo pozemky za zhruba 6 milionů korun a v listopadu loňského roku je předalo ŘSD. V roce 2016 tak ŘSD v Plzni realizuje pouze stavbu I/20 Studentská ulice, úsek Plaská – Gerská, kde investorem je ŘSD, podíl města činí 30 milionů korun.

Ilustrační foto: výhled na most gen. Pattona

Statutární město Plzeň deklarovalo svou vůli pokračovat ve spolupráci s ŘSD. Ta spočívá ve spoluúčasti na územní a projektové přípravě, v pomoci při získávání potřebných pozemků a dle možností rozpočtu města i v zajištění prostředků na financování objektů města na stavbách s předpokládaným zahájením po roce 2018 a dále také v zajištění podílů na stavbách silnic I. třídy na území města. Město vůli pokračovat ve spolupráci s ŘSD deklarovalo v prohlášení, které schválilo Zastupitelstva města Plzně usnesením č. 327 ze dne 23. června 2016. Prioritu v tomto budou mít stavby, které postupným zkompletováním městského okruhu budou mít pozitivní vliv na omezení dopravy v centrální části města a dále stavby umožňující revitalizaci Klatovské třídy v úseku náměstí Míru – Borská.

Text: Eva Barborková


 

Zveřejněno: 25. 10. 2016, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni