Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Lochotínský park má novou podobu, týká se…

Lochotínský park má novou podobu, týká se cest, mobiliáře i zeleně

Lochotínský park získal novou podobu, týká se cest, mobiliáře i zeleně

Fotografie: E. Kriegerová

Lochotínský park v Plzni má novou tvář, město dokončilo rozsáhlou obnovu. Úpravy odpočinkové lokality, jež se nachází v těsné blízkosti zoologické zahrady a velkého amfiteátru pro více než 15 tisíc lidí, zahrnuly rekonstrukci hudebního pavilonku, obnovu cest, pořízení tzv. Artušova stolu neboli kamenné skulptury z dílny Václava Fialy, ale také kompletní zásah do parkové zeleně. Stavba vyšla na 29 milionů korun včetně DPH. Financována je z peněz EU, město Plzeň uhradí 15 procent ceny stavby.

„Účelem obnovy bylo revitalizovat tuto rekreační plochu, zlepšit podmínky krátkodobého oddechu a rekreace obyvatel, a to nejen ze sídliště Vinice, ale i z dalších lokalit města, a samozřejmě také turistů. Podařilo se nám tím rozšířit klidovou zónu, kterou tvoří DinoPark, zoo a amfiteátr,“ uvedl primátor města Plzně Martin Zrzavecký.

„Lochotínský park patří k nejstarším městským parkům a obnovu si bezesporu zasloužil. Jsem rád, že se městské správě podařilo zvládnout dvě velké rekonstrukce – parku i amfiteátru. V návaznosti na rozvoj areálu zoologické a botanické zahrady společně tvoří celek, který rozhodně stojí za návštěvu,“ řekl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Petr Náhlík.

Podle Správy veřejného statku, tedy realizátora akce, byl vůbec prvním krokem obnovy parku návrat Chotkova sedátka v srpnu 2012. Následně bylo provedeno pěší propojení od podchodu tramvajových zastávek lávkou přes kamenné koryto. „V dubnu 2014 pak bylo možné díky získané dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad začít s touto poslední významnou částí obnovy,“ přiblížila Hana Hrdličková ze Správy veřejného statku. Dotace zajistil Útvar koordinace evropských projektů města Plzně.

V parku tak mohou návštěvníci posedět ve zrekonstruovaném hudebním pavilonku, který byl původně součástí areálu amfiteátru. Díky posunu oplocení se pavilonek dostal do prostoru, který je veřejnosti neomezeně přístupný a bude využíván k menším kulturním akcím i pro odpočinek.

Zcela novým objektem v parku je Artušův stůl. Jedná se o kamenný obelisk, kamenný kruhový stůl a dřevěnou kruhovou lavici. V historických dokumentech o Lochotínském parku je o Artušově stolu zmínka, ale nikde nebyla nalezena dokumentace jeho ztvárnění, na zhotovení díla proto město vypsalo soutěž, zvítězil klatovský sochař Václav Fiala.

Součástí projektu byla i obnova cest, použit na ně byl výhradně přírodní materiál, cesty tak získaly mlatový povrch a dlažbu z lomového kamene. Město nechalo také vyměnit a obnovit veškerý mobiliář, tedy lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, informační tabule i veřejné osvětlení.

Nejdůležitější část obnovy se týkala zeleně. Odstraněny byly poškozené a nebezpečné stromy, nahradilo je 130 kusů nových stromů. Území oživily keře, trvalky, výrazně by se také měla projevit obnova travnatých ploch. Na svazích parku byl trávník v mnoha místech zcela zničen erozí půdy. Aby se tomu do budoucna předešlo, byla v celé lokalitě voda ze zpevněných ploch zachycena do podzemních drenáží a odvedena do tůněk ve spodní části parku.

Opravena byla i tzv. poustevníkova skalka, nyní se do ní opět vrátí postava poustevníka, kterou před dvěma lety na podnět sdružení Maják Plzně vyrobili žáci Střední umělecké školy Zámeček.

Práce na obnově Lochotínského parku skončily před necelým měsícem, tedy 30. dubna, na začátku května zhotovitel odstranil vady a nedodělky, 26. května se uskutečnila kolaudace.

Fotogalerie

Zveřejněno: 2. 6. 2015, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Blik Blik
22. 3. 2024 - 23. 3. 2024
Blik Blik
Hudební ceny Žebřík
5. 4. 2024 - 5. 4. 2024
Hudební ceny Žebřík
Smetanovské dny
7. 3. 2024 - 11. 4. 2024
Smetanovské dny
Treffpunkt
25. 4. 2024 - 27. 4. 2024
Treffpunkt
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni