Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Lobezský park by se mohl dočkat obnovy

Lobezský park by se mohl dočkat obnovy

Rada města Plzně odsouhlasila podání žádosti na projekt obnovy Lobezského parku v Plzni, konkrétně na jeho první etapu. Cílem projektu za 12,6 milionu korun je zlepšit stabilitu svahů v parku, který vznikl ve 30. letech minulého století, odvodnit, prosvětlit a obnovit porosty, zpevnit a zrekonstruovat cesty. Aktuálně je území převážně lesoparkem s velkým množstvím náletových dřevin, pokročilou erozí svahů, cesty jsou ničeny erozí, zarostlé, chybí horní vrstva, mobiliář parku dosluhuje. Podání žádosti ještě musí schválit zastupitelé. S realizací projektu se počítá v letech 2017 a 2018.

„Můžeme požádat o dotaci z 33. výzvy Operačního programu životního prostředí, a to do 17. října. Podpora je zaměřena na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně a na zlepšení jejich funkčního stavu výsadbami stromů. Dotaci bychom mohli získat až ve výši 60 procent způsobilých výdajů,“ přiblížil ekonomický náměstek primátora Pavel Kotas.

Ilustrační obrázek: vodní plochy Lobzy (zdroj: Facebook)

Ilustrační obrázek: vodní plochy Lobzy (zdroj: Facebook)

Předpokládané výdaje na první etapu projektu jsou 12,63 milionu korun, z toho způsobilé výdaje by měly činit 5,365 milionu korun. „Bohužel dotace se nevztahuje na část položek z přípravy území, cest, terénní modelace a tak dále. Tedy větší část výdajů projektu je zahrnuta mezi nezpůsobilé výdaje hrazené žadatelem o dotaci v plné výši,“ vysvětlil Pavel Kotas. V případě získání dotace ve výši 60 procent by tak město získalo podporu 3,219 milionu korun. Zbytek výdajů bude hradit čtvrtý městský obvod ze svého rozpočtu.

Park se nachází v zastavěném území města Plzně, v části Lobzy. Na jihu sousedí se Základní uměleckou školou Bedřicha Smetany, na západě s nivními pozemky řeky Úslavy a nově budovaným povodňovým parkem, z východu na něj přiléhá obytná část Plzeň - Lobzy se zástavbou rodinných domů v ulici Nad Úslavou a bytovými domy v ulici Revoluční. Stavba je navržena na pozemcích města. Cílem je zvýšit přitažlivost parku, nabídnout revitalizovaný přírodní prostor pro rekreaci a odpočinek. Později by se měla realizovat druhá etapa, která počítá s tím, že park dostane nový mobiliář včetně sportovních a dětských herních prvků, zatraktivnit lokalitu by mělo také například odpočívadlo a vyhlídkové molo.

Podle vedení čtvrtého městského obvodu znamená projekt záchranu lokality, neboť hrozilo, že se park bude muset pro veřejnost uzavřít, a to kvůli řadě stromů na pokraji životnosti. Jde o největší plánovanou investici Městského obvodu Plzeň 4.

Text: Eva Barborková


 

Zveřejněno: 15. 9. 2016, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni