Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Kulturní centrum a archiv na Světovaru budou…

Kulturní centrum a archiv na Světovaru budou zakonzervovány

Kulturní centrum a archiv na Světovaru budou zakonzervovány

O ukončení realizace a konzervaci staveb Archiv Světovar a 4x4 Cultural Factory Světovar rozhodlo zastupitelstvo na základě předložené důvodové zprávy. Ze strany Odboru investic Magistrátu města Plzně bylo zadáno spol. STATIKUM s.r.o. zpracování znaleckého posudku, jehož cílem bylo nezávislé zjištění stavu budov z hlediska statické stability a ověření vhodnosti řešení v projektové dokumentaci ve vztahu k současnému stavu objektu, který je po odstranění střešních konstrukcí vystaven zatékání vody a vlivu povětrnostních vlivů, s přihlédnutím k blížícímu se zimnímu období. Ze závěrů posudku rovněž vyplývá, že vzhledem k nastávajícímu zimnímu období je nutné zabezpečit oslabenou střešní desku nad sálem číslo tři části 4x4 Cultural Factory tak, aby byl eliminován zatěžovací účinek od sněhu buď podepřením střešní konstrukce, nebo použitím trapézových plechů.

Dořešen musí být i odvoz kontaminované zeminy a již odstraněného korkolitu v kontejnerech, který je deponován v prostoru stavby.

Celkové výdaje na nedokončenou realizaci staveb Archiv Světovar a 4x4 Cultural Factory Světovar budou činit 112 milionů korun včetně DPH. V těchto nákladech není zahrnuta částka související s ukončením smlouvy se sdružením Světovar.

Zveřejněno: 15. 12. 2014, Kriegerová Eva

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni