Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Koncepce sportu získala souhlas radních,…

Koncepce sportu získala souhlas radních, projednají ji zastupitelé

Ilustrační foto

Ilustrační foto

Vybudovat moderní, dostupnou a otevřenou sportovní infrastrukturu, spolupracovat se sportovními kluby a podporovat je, vytvářet podmínky pro rozvoj školního sportu, zlepšit podmínky pohybové rekreace a kvality života v Plzni, propagovat město prostřednictvím sportovních událostí, vytvořit program sociální inkluze, zlepšit informovanost občanů o sportovním dění, spolupracovat s akademickou sférou i olympijským výborem a dalšími národními sportovními autoritami, zajistit efektivní finanční podporu rozvoje sportu v Plzni, to jsou hlavní cíle nové Koncepce sportu v Plzni. Klíčový dokument odsouhlasili radní, jeho schválením se budou zabývat zastupitelé.

Radní města Plzně pro sport Michal Dvořák„Naplňováním této koncepce chceme zlepšit podmínky pro sport v Plzni, získat děti a mládež, rádi bychom programově využili moderní školní sportoviště, kdy aktuálně k tomuto spolu s úřadem hledáme nejvhodnější variantu, rádi bychom zlepšili podmínky pro výkonnostní sportovce a další. Věřím, že srozumitelná koncepce sportu může přesvědčit o skutečné potřebě zvýšení dotací do sportu, což je pro zavedení změn nezbytné,“ uvedl radní pro oblast podnikání a sportu Michal Dvořák, jenž se o vznik koncepce zasadil.

Práce na koncepci začaly na konci roku 2014, vznikla pracovní skupina, zpracovávala se analýza sportu, na níž spolupracovali zástupci různých subjektů, jako jsou městská policie, Plzeňská sportovní unie, tělovýchovné jednoty, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU), Česká obec sokolská a další. Do přípravy byl zapojen i Karel Kovář, autor koncepčních dokumentů pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a další celostátní organizace. Pokud materiál schválí zastupitelé, nahradí stávající dokument z roku 2008. Ten byl v hlavních záměrech plněn, ale v posledních letech se výrazně změnily například nároky na počet, kvalitu a provoz sportovišť, došlo k rozvoji nových sportů a podobně. Na to bylo nutné reagovat, stejně tak jako na důsledky změny ve způsobu financování a podpoře sportu z celostátní úrovně.

Každý z deseti sportovních cílů koncepce obsahuje sadu nástrojů k jejich plnění. Například rozvoji školního sportu v Plzni má pomoci mimo jiné podpora sportovních tříd, tedy zvyšování hodin věnovaných pohybu na školách v rámci tělocviku i v kroužku, děti by měly mít hodinu pohybu denně. V plánu je podpora sportovních akademií, kdy již v Plzni funguje fotbalová akademie, připravuje se založení tenisové akademie i triatlonové akademie a další. Počítá se s monitorováním zdatnosti dětí, kromě zdatnosti bude u vybrané populace sledováno i složení těla a stav pohybového aparátu. „V tomto předpokládáme zapojení kateder a studentů z pedagogické fakulty i fakulty zdravotnických studií ZČU,“ řekl Michal Dvořák.

Logo Koncepce sportu města PlzněNávrh nové koncepce obsahuje i čtyři mezirezortní přesahové cíle pro uplatnění sportovní politiky města Plzně. V rozhodovacích procesech by se mělo uvažovat tak, aby přijatá opatření nevytvářela bariéry přirozeným pohybovým aktivitám a sportu, druhým přesahovým cílem je vytvářet podmínky pro bezpečnou pěší a cyklistickou dopravu, třetím je budovat městské parky jako prostředí pro relaxaci, sport a pohybovou rekreaci a čtvrtý chce zohlednit v územním plánování dostatek ploch pro pohyb a sport.

Koncepce sportu v Plzni bude naplňována prostřednictvím „realizačních plánů“, které budou koncipovány na období následujících čtyř let a budou obsahovat konkrétní akce pro podporu a rozvoj sportu v Plzni v souladu s rozpočtovými možnostmi města Plzně.

Text: Eva Barborková

Zveřejněno: 30. 10. 2015, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Blik Blik
22. 3. 2024 - 23. 3. 2024
Blik Blik
Hudební ceny Žebřík
5. 4. 2024 - 5. 4. 2024
Hudební ceny Žebřík
Smetanovské dny
7. 3. 2024 - 11. 4. 2024
Smetanovské dny
Treffpunkt
25. 4. 2024 - 27. 4. 2024
Treffpunkt
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni