Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Kniha archivářky Janečkové otevírá okno do…

Kniha archivářky Janečkové otevírá okno do života Plzně v průběhu padesáti let minulého století

Kniha archivářky Janečkové otevírá okno do života v Plzni v průběhu padesáti let minulého století

Fotografie: Archiv města Plzně

Nová kniha archivářky Jitky Janečkové s názvem „Mráz kopřivu nepálí. Život a dílo Fridolína Macháčka a Václava Vojtíška ve vzájemné korespondenci z let 1905-1945“ byla nedávno představena veřejnosti. Text přibližuje čtivým a autentickým jazykem pisatelů korespondence nejen archivní práci, ale zejména každodennost a kulturní život obyvatel Plzně a Prahy od konce Rakouska-Uherska přes první světovou válku a první republiku, smutnou realitu protektorátu po euforii z osvobození republiky a až k počátkům období nesvobody, tedy k nástupu komunistické moci. „Macháčkova osobnost stojí dnes neprávem tak trochu pozapomenuta ve stínu let minulých, i když vykonal pro Plzeň velký kus záslužné práce. Stal se opravdovým plzeňským patriotem a Plzeňáky měl ´přece jen nakonec rád´,“ uvádí autorka Jitka Janečková.

Kniha archivářky Janečkové otevírá okno do života v Plzni v průběhu padesáti let minulého století

Práce Jitky Janečkové, založená na edici celoživotní vzájemné korespondence dvou význačných městských archivářů, města Plzně a hlavního města Prahy, vůdčích osobností vědeckého i kulturního života, ojedinělým způsobem přibližuje každodenní život míst jejich působení v letech 1905–1954. Základem je edice vzájemné korespondence z uvedeného období (celkem 413 dopisů), v originále uložená v Archivu města Plzně a Archivu hlavního města Prahy v jejich osobních fondech. Fridolín Macháček vstoupil do služeb města Plzně po studiích v květnu 1907. Spravoval městský archiv a zároveň působil jako tajemník Městského historického muzea, a to až do svého předčasného penzionování v roce 1941. Následně byl vězněn v koncentračním táboře. Po druhé světové válce se vrátil do plzeňského archivu, ale již jen jako externista. Korespondence zachycuje kromě odborných a privátních záležitostí také to, jak byly v Plzni prožívány velké historické události – říjen 1918, rozmach města za první republiky, obě světové války, nástup komunistického režimu.

Knihu vydává Archiv hlavního města Prahy v rámci ediční řady Documenta Pragensia Monographia a nakladatelství Scriptorium za finanční podpory Statutárního města Plzně, Plzně 2015 a Nadace 700 let města Plzně. Je v distribuci knižního velkoobchodu Kosmas.

Kniha archivářky Janečkové otevírá okno do života v Plzni v průběhu padesáti let minulého století

Zveřejněno: 9. 12. 2014, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Blik Blik
22. 3. 2024 - 23. 3. 2024
Blik Blik
Hudební ceny Žebřík
5. 4. 2024 - 5. 4. 2024
Hudební ceny Žebřík
Smetanovské dny
7. 3. 2024 - 11. 4. 2024
Smetanovské dny
Treffpunkt
25. 4. 2024 - 27. 4. 2024
Treffpunkt
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni