Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Kde hledat pomoc, radí leták obětem…

Kde hledat pomoc, radí leták obětem trestných činů

Rychlou pomoc v podobě kontaktů, ale i míst, kde najít odbornou péči, nabízí nově vydaná informační tiskovina s názvem Pomoc obětem trestných činů. Na jejím vzniku se podílely neziskové organizace a instituce, jež se s oběťmi trestných činů ve své praxi setkávají.

„Smyslem tohoto informačního letáku je pomoci obětem najít vhodné místo, kam se mohou obrátit o pomoc. Ta může mít mnoho podob. Například bezplatné poradenství, psychosociální podpora, poskytnutí právních informací nebo nastínění průběhu trestního řízení,“ říká Jakub Šebek, regionální koordinátor projektu „Proč zrovna já?“.

Leták obsahuje kromě výčtu základních práv obětí trestných činů zejména kontakty na organizace, které zdarma nabízejí své služby. „Tyto služby jsou poskytovány všem obětem trestných činů, nicméně některé z organizací nabízejí i odbornou pomoc pro oběti domácího násilí, oběti násilí z nenávisti nebo svědky trestných činů,“ doplňuje Šebek. V nabídce jsou rovněž služby s ambulantní a terénní formou pomoci.

Rozsah a hloubka traumatu způsobeného trestným činem dokáže řadě obětí změnit život na dlouhé roky, někdy i celoživotně. Policisté v Plzeňském kraji loni řešili 13 713 trestných činů, z nichž 904 případů spadalo do kategorie násilné trestné činy.

Újma obětí trestného činu je podle Andrey Gregorové z odboru bezpečnosti a prevence kriminality magistrátu záležitostí vysoce individuální a úzce souvisí především s psychikou a celkovou odolností. „Pokud není obětem pomoc nablízku, napětí se stupňuje a stává se nesnesitelné,“ uvádí k problematice. Informační leták považuje za zdárný výstup projektu „Proč zrovna já?“, do kterého se zapojil také odbor bezpečnosti a prevence kriminality magistrátu jako garant projektu Bezpečné město. „Obsah letáku může sehrát důležitou roli v rozhodování vyhledat odbornou pomoc u samotného postiženého nebo u lidí v jeho nejbližším okolí. Je jedním z doprovodných opatření pomoci obětem, která musí být systematická a dlouhodobá,“ uvádí Gregorová.

Nově vzniklý materiál je k dispozici na všech plzeňských služebnách Policie České republiky a městské policie. Dostupný je i na okresních státních zastupitelstvích a v nemocnicích.

Projekt „Proč zrovna já?“ sdružuje od září loňského roku zástupce justičních, veřejných a nestátních neziskových institucí a je realizován Probační a mediační službou České republiky za finanční podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu. Projekt se zaměřuje na poskytování poradenství a podpory obětem trestných činů, podporuje a koordinuje také služby pro oběti trestné činnosti na místní úrovni.

Přílohy

Zveřejněno: 9. 6. 2014, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni