Úvod O městě Aktuality Aktuality z města K upravenému návrhu Územního plánu města…

K upravenému návrhu Územního plánu města Plzně lze podávat námitky a připomínky

Ilustrační obrázekProjednávání upraveného návrhu Územního plánu města Plzně bylo v souladu se stavebním zákonem zahájeno. Podle ustanovení § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon) může každý do sedmi dnů ode dne veřejného projednání uplatnit připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou uplatnit námitky. K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Veřejné projednání se uskuteční 10. listopadu 2015 v 16 hodin ve sněmovním sále radnice na náměstí Republiky 1 v Plzni. Námitky a připomínky je tedy možné podávat do 18. listopadu 2015.

Připomínky a námitky musí být doručeny pořizovateli, tedy Odboru stavebně správnímu Magistrátu města Plzně buď poštou na adresu Škroupova 4, 301 00 Plzeň, osobně nebo elektronicky (viz formulář níže), a to do 18. listopadu 2015.

Připomínky a námitky formou elektronického podání k návrhu Územního plánu města Plzně je možné odeslat prostřednictvím stejnojmenného online formuláře na portálu Elektronické podání občana, případně je možné rovnou tento online formulář spustit zde.

Text: Eva Barborková

Zveřejněno: 9. 11. 2015, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni