Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Jedním z témat společného jednání rady města…

Jedním z témat společného jednání rady města a kraje byla připravenost 2. etapy západního okruhu

Dnes na radnici společně jednala Rada města Plzně a Rada Plzeňského kraje

Příprava 2. etapy městského okruhu, kofinancování sociálních služeb, majetkové záležitosti, ale také financování městských kulturních organizací, které mají regionální dosah a spolupráce na organizaci celostátní letní dětské olympiády v roce 2015. To byla zásadní témata, nad kterými se sešli členové městské a krajské rady. V pořadí druhé setkání dvou výkonných orgánů obce a kraje se konalo zhruba po roce na plzeňské radnici v pondělí 12. května.

„V úvodu je nutné podotknout, že bez finančních prostředků z Evropské unie je projekt druhé části výstavby městského západního okruhu v úseku Křimická, Karlovarská nerealizovatelný. Na nás je nyní zahájit výkup pozemků. Společně se pak musíme pokusit získat finanční prostředky v rámci integrovaných územních investic programovacího období 2014 – 2020,“ uvedl primátor Martin Baxa.

Na výkup pozemků vyčlenilo město v letošním rozpočtu 60 milionů korun. Jedná se tedy zhruba o třetinu z celkové odhadované částky. Na posledním jednání městská rada odsouhlasila zrychlený postup majetkoprávního vypořádání. Pokud návrh bude schválen na červnovém jednání zastupitelstva, můžeme s výkupy pozemků začít,“ konstatovala radní pro oblast nakládání s majetkem Helena Matoušová s tím, že úřad je už nyní připraven oslovit všech 101 vlastníků.  Podle technického náměstka primátora Pavla Šindeláře by měla být projektová dokumentace ke stavebnímu povolení připravena do poloviny června.

Sportovní gymnázium v Táborské ulici je jednou z organizací kraje, která využívá ke své činnosti nemovitosti města. Od 1. září 2016 bude působit v areálu na adrese Vejprnická 56. „Vnímáme, že stanovisko rady kraje je citlivé, ale vzhledem k rozvoji gymnázia systémové a správné,“ sdělil hejtman Václav Šlajs v souvislosti s rozhodnutím krajské rady a také v reakci na stížnosti, které obdrželo vedení druhého městského obvodu a které na jednání prezentovala radní pro oblast školství, mládeže, sportu a životního prostředí Irena Rottová. „Svoji roli při rozhodování hrála také snazší přístupnost k univerzitnímu kampusu,“ doplnil námětek pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU a informatiky Ivo Grüner.

V kontextu s nájmy a výpůjčkami městských nemovitostí, jejichž hodnota je vyčíslena na 800 milionů až jednu miliardu, požádal kraj o bezúplatný převod depozitáře Západočeského muzea, který sídlí ve Zborovské 40 a do něhož kraj investoval zhruba 33 milionů korun. Oficiální žádost, kterou krajští úředníci připraví, bude postoupena k projednání v městských orgánech.

Naléhavě zněla při jednání prosba Jiřího Kuthana, radního pro sociální věci a zdravotnictví, na spolufinancování sociálních služeb. Nárůst počtu bezdomovců, absence zákona o sociálním bydlení, nárůst seniorů, kteří se dostávají do dluhové pasti. To jsou příklady oblastí, ve kterých chybí nejen finanční prostředky, ale i systémová řešení. „Je třeba si uvědomit, že je nutné na všech úrovních směřovat priority do měkkých projektů, jako je právě sociální oblast,“ konstatoval ekonomický náměstek Martin Zrzavecký po potvrzení finanční podpory ze strany kraje radním pro oblast sociálních věcí Zdeňkem Honzem.

Začátek setkání členů rady kraje a města patřil aktuálním informacím o projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury, závěr pak organizačním záležitostem spojených s třídenní návštěvou prezidenta České republiky Miloše Zemana v Plzeňském kraji.

Fotogalerie

Zveřejněno: 12. 5. 2014, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni