Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Informace pro voliče, kteří se přihlásí k…

Informace pro voliče, kteří se přihlásí k trvalému pobytu v Plzni do doby konání voleb do Evropského parlamentu

Pokud se přihlásí volič pro volby do Evropského parlamentu k trvalému pobytu v Plzni, může volit v těchto volbách pouze za předpokladu, že si požádá obecní úřad, kde byl dosud veden údaj o jeho trvalém pobytu, o písemné potvrzení  skutečnosti, že byl ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vedeného touto obcí vyškrtnut.

Na základě předložení tohoto písemného potvrzení může volič požádat příslušný úřad městského obvodu v Plzni, kde má nový trvalý pobyt, do doby uzavření seznamu voličů do Evropského parlamentu (21. 5. 2014 do 16 hodin) o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, případně může přinést toto potvrzení spolu s doklady prokazujícími právo hlasovat v daném okrsku přímo okrskové volební komisi ve dnech hlasování.

Bez výše uvedeného písemného potvrzení nebude volič, který se přistěhoval do Plzně do doby voleb do Evropského parlamentu, v těchto volbách moci volit!

Zveřejněno: 6. 5. 2014, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Blik Blik
22. 3. 2024 - 23. 3. 2024
Blik Blik
Hudební ceny Žebřík
5. 4. 2024 - 5. 4. 2024
Hudební ceny Žebřík
Smetanovské dny
7. 3. 2024 - 11. 4. 2024
Smetanovské dny
Treffpunkt
25. 4. 2024 - 27. 4. 2024
Treffpunkt
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni