Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Hasiči dostali od města Plzeň techniku za…

Hasiči dostali od města Plzeň techniku za téměř tři miliony korun

Hasiči převzali od města jako dar další techniku

V uplynulém roce město Plzeň vydalo na vybavení profesionálních hasičů téměř tři miliony korun. Oficiálně byly dary od města hasičům předány v pondělí 16. prosince 2013 na požární stanici Plzeň - Košutka v přítomnosti primátora Martina Baxy. Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje s Magistrátem města Plzně dlouhodobě spolupracuje v oblasti zvyšování technického vybavení, obměňování zásahové techniky a technických prostředků jednotek HZS.

„Všechny tyto mimorozpočtové finanční prostředky jsou efektivně využity pro nákup techniky, kterou bychom jen obtížně obnovovali. V letošním roce jsme se zaměřili především na oblast chemické služby a na technické prostředky pro řešení povodňových situací, které nás v Plzni pravidelně sužují,“ podotkl ředitel územního odboru Plzeň Pavel Musil.

„Podpora hasičů je součástí dlouhodobé dotační politiky našeho města. Dělají velmi záslužnou práci. Zachraňují lidi, kteří jsou v ohrožení života, pomáhají při povodních a jiných živelních pohromách a také při mimořádných událostech. Jejich práce je neocenitelná,“ uvedl při předávání techniky hasičům plzeňský primátor Martin Baxa.

V roce 2013 vynaložilo město na zakoupení nové techniky pro hasiče 2,8 milionu korun. Za tuto částku bylo zakoupeno na stanici Plzeň-Košutka užitkové vozidlo Peugeot Boxer; technické prostředky zvyšující akceschopnost jednotek při povodních – dva lodní motory pro hasiče ze stanic Plzeň-Slovany a Plzeň-Střed, přívěs s vybavením pro čerpání vody na stanici Plzeň-Střed a nový přívěs pod člun na stanici Plzeň-Košutka; termokamery Dräger 9000 a hasební monitory na stanice Plzeň-Košutka a Plzeň-Střed, detekční přístroje GAS Alert Micro 5 s PID čidlem a zařízení Dräger Quaestor, které bude sloužit všem jednotkám Plzeňského kraje pro statické a dynamické zkoušky dýchací techniky.

Hasiči převzali od města novou techniku

Zveřejněno: 16. 12. 2013, Mařanová Helena

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni