Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Evropští komisaři hodnotili minulý týden…

Evropští komisaři hodnotili minulý týden projekt Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015

Podporovat místní aktivity, které mají ambice povýšit projekt Evropské hlavní město kultury na evropskou úroveň, důraz na udržitelnost projektu po roce 2015, získat od státu, ale i od města a soukromého sektoru vyšší finanční podporu, zintenzivnit komunikaci programových aktivit směrem k celé České republice a do zahraničí, zdůraznit online propagaci a zaměřit se na poskytovatele služeb cestovního ruchu. To jsou některá z doporučení, která udělila tříčlenná komise zástupců Monitorovacího a poradního panelu Evropské komise pro projekt Evropské hlavní město kultury. V Plzni pobývala dva dny s cílem seznámit se se současným stavem příprav realizace projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 a posoudit jeho obsahovou i formální náplň.

„Zástupci monitorovacího panelu nám při pracovním jednání poskytli doporučení, jak v přípravách dále postupovat. Jsem rád, že jsme spíše než výtky získali cenné rady, které se ve většině případů shodují s námi připravenou strategií,“ sděluje ředitel společnosti Plzeň 2015 Jiří Suchánek.

Při svém pobytu se komisaři setkali a debatovali nejen s vedením města a společnosti Plzeň 2015, ale i se zástupci kraje, Ministerstva kultury a rovněž s aktéry kulturního dění.

„V posledním roce se projekt Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 posunul výrazně kvalitativně dopředu. Věřím, že změnu při návštěvě Plzně zaznamenali i zástupci Monitorovacího a poradního panelu a že jsme o krok blíže k udělení Ceny Meliny Mercouri,” uvádí plzeňský primátor a zároveň předseda správní rady společnosti Plzeň 2015 Martin Baxa.

Jedním z projektů, které mají garantovat udržitelnost projektu po roce 2015 je revitalizace a rekonstrukce části bývalého pivovaru Světovar na kulturní fabriku. „Plánujeme Světovar obsadit aktivitami, které dokáží být soběstačné. Domlouváme se s mladými designery, kteří mají konkrétní zájem zařídit si zde vlastní návrhářské studio, řešíme také propojení s festivalem moderních technologií Ars Eletronica a Czech Designem a dalšími institucemi,“ nastínil možné aktivity programový ředitel Jiří Sulženko.

Diskuse se dotkla rovněž výstavby Nového divadla, které je důležitou investiční akcí projektu. „Ujistili jsme monitorovací panel, že ani případné zdržení nebude mít zásadní vliv na úspěšnou realizaci projektu,“ doplnil Jiří Suchánek.

Zveřejněno: 10. 3. 2014, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni