Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Držitelem titulu Zlatý anděl se stal Jiří…

Držitelem titulu Zlatý anděl se stal Jiří Lodr

Anděl 2013

Dobrovolníkům a pracovníkům v sociálních službách patřil páteční večer v Měšťanské besedě. Dobročinnost, která provází člověka od nepaměti jako jedna z důležitých občanských ctností, ocenilo město Plzeň letos posedmé, den poté, co si mezinárodní společenství připomnělo práci všech dobrovolníků.

„Dobrovolnické odhodlání má různé formy. Věnujete svůj čas, energii, schopnost a pomoc potřebným. Je to obdivuhodné a příkladné, proto se snažíme tuto vaši užitečnou práci podporovat ze všech sil,“ uvedl primátor Martin Baxa, který společně s radním pro sociální věci a zdravotnictví Jiřím Kuthanem tituly Anděl, Andělské ruce, Dobrá duše více než 220 dobrovolníkům a pracovníkům v sociálních službách předával.

Titul Zlatý anděl získal Jiří Lodr, ředitel Diecézní charity Plzeň, který v minulosti prohlásil, že jeho život nejvíce svým životem a láskou k lidem ovlivnili Jan Pavel II. a rodiče. „Za udělení titulu děkuji, ale vnímám ho jako ocenění nás všech, kteří v charitě pracujeme,“ prohlásil Jiří Lodr.

„Pomyslná Zlatá andělská síň, byla letos otevřena počtvrté, aby do ní po Anně Srbové, Miroslavu Valinovi a Karlu Ženíškovi vstoupil člověk, který dlouhá léta bojuje za to, aby sociálním službám nejen ve městě Plzni připadla ve společnosti taková prestiž, která jim právem náleží,“ sdělila Alena Hynková, vedoucí odboru sociálních služeb, který sváteční večer pro dobrovolníky a pracovníky v sociálních službách připravil.

Fotogalerie

Zveřejněno: 6. 12. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni