Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Dotace v rámci jednoletého dotačního…

Dotace v rámci jednoletého dotačního programu na podporu uměleckých a kulturních projektů byly rozděleny

Jednoletý dotační program na podporu uměleckých a kulturních projektů pro rok 2014 vyhlásilo statutární město Plzeň prostřednictvím Odboru kultury Magistrátu města Plzně.

V rozpočtu města Plzně byly pro tento grant schváleny finanční prostředky ve výši 4 450 000 Kč. Uzávěrka přijímání žádostí byla stanovena na 29. 11. 2013. K tomuto termínu přijal odbor kultury 168 žádostí, které byly postoupeny Komisi kultury Rady města Plzně k projednání.

V součtu všech žádostí o dotaci na podporu kulturních projektů dosáhla celková požadovaná částka výše 18 524 278 Kč. Odbor kultury magistrátu provedl formální kontrolu žádostí. Z nich celkem 22 bylo pro závažné chyby v žádosti či porušení podmínek vyhlášeného dotačního programu navrženo k  vyřazení. Komise kultury na základě hlasování o jednotlivých projektech doporučila k podpoře celkem 101 žádostí ve výši 4 450 000 Kč. Rada na svém jednání 27. února schválila poskytnutí dotací 34 subjektům ve výši 985 tisíc korun, v kompetenci zastupitelstva bylo schválení dotací dalším 67 organizacím ve výši 3 465 tisíc korun.

Zveřejněno: 18. 3. 2014, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Blik Blik
22. 3. 2024 - 23. 3. 2024
Blik Blik
Hudební ceny Žebřík
5. 4. 2024 - 5. 4. 2024
Hudební ceny Žebřík
Smetanovské dny
7. 3. 2024 - 11. 4. 2024
Smetanovské dny
Treffpunkt
25. 4. 2024 - 27. 4. 2024
Treffpunkt
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni