Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Dotace pomohou majitelům kulturních památek

Dotace pomohou majitelům kulturních památek

Radní města Plzně na svém zasedání ve čtvrtek 15. února schválili vyhlášení dotačního programu Zachování a obnova kulturní památky na území statutárního města Plzně pro rok 2024. Cílem je pomoci majitelům v jejich snaze zachovat a obnovovat kulturní památky.

„Pro tento dotační titul je v rozpočtu Odboru památkové péče Magistrátu města Plzně alokováno na letošní rok 4,9 milionu korun,“ upozornila radní města Plzně pro oblast kultury a památkové péče Eliška Bartáková. Doplnila, že žádosti o podporu budou přijímány od 18. března elektronicky prostřednictvím formuláře v aplikaci dotace.plzen.eu, a to až do vyčerpání této částky.

„Finanční pomoc je určena vlastníkům kulturní památky, která se nachází na území našeho města. Má sloužit k záchraně památky a postupnému zlepšování jejího technického stavu. Dotace je poskytována na podporu stavebních i umělecko-řemeslných a restaurátorských prací. Chceme přispět k zachování architektonických a historických hodnot, které spoluvytvářejí tvář našeho města,“ uvedla dále Eliška Bartáková. Podmínkou dotace je finanční spoluúčast žadatele. Ta je dokládána při vyúčtování dotace, které je dle harmonogramu dotačního programu nutné provést nejpozději do 15. ledna příštího roku.

V posuzování žádosti, zda bude dotace přidělena, posuzovatelé mimo jiné hodnotí technický stav památky, i to, zda má k její opravě majitel koncepční přístup a pravidelně se stará o její údržbu. K dalším hodnotícím kritériím patří její architektonická a historická hodnota, například její jedinečnost daná autorem objektu či jejím zajímavým konstrukční řešením. K dalším hodnotícím bodům patří, jak je umístěna ve veřejném prostoru či, zda je zpřístupněna veřejnosti.

Text: Hana Josefová


Zveřejněno: 21. 2. 2024, Martin Pecuch

Významné akce města Plzně

Treffpunkt
25. 4. 2024 - 27. 4. 2024
Treffpunkt
Slavnosti svobody Plzeň
3. 5. 2024 - 6. 5. 2024
Slavnosti svobody Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni