Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Doplňující praktické informace k…

Doplňující praktické informace k slavnostnímu zahájení projektu EHMK

Slavnostní zahájení projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 se uskuteční ve dnech 16. – 18. ledna

S ohledem na plánovaný rozsah a očekávanou návštěvnost slavnostního zahájení dojde k omezení v parkování, individuální a městské veřejné dopravě v centru města, ale vždy jen na nezbytně nutnou dobu tak, aby byla zajištěna bezpečnost obyvatel města a návštěvníků zahájení. Společnost Plzeň 2015 si dovoluje požádat o dodržování pokynů pořadatelů. Děkuje všem obyvatelům, podnikatelům a provozovatelům v centru města za trpělivost a součinnost, bez kterých by nebylo možné slavnostní zahájení projektu Plzeň 2015 - Evropské hlavní město kultury realizovat.

OMEZENÍ PARKOVÁNÍ V CENTRU MĚSTA

náměstí Republiky

 • 16. ledna 00:00 - 18. ledna 12:00

širší centrum dle dopravního značení (ulice Bezručova, Františkánská, Zbrojnická, Sedláčkova, Prešovská, Riegrova, Dominikánská, Solní, Veleslavínova, Malá, Rooseveltova, Perlová, sady 5. května, Šafaříkovy sady, Křižíkovy sady, Smetanovy sady, Kopeckého sady, Jungmannova a Martinská)

 • 16. ledna 00:00 - 18. ledna 12:00

DRŽITELÉ RESIDENČNÍCH PARKOVACÍCH KARET:

 • v uvedeném období zajištěno bezplatné náhradní parkování v areálu bývalého depa - vjezd z ulice Presslova 14 (parkoviště je v uzavřeném areálu a nepřetržitě hlídané),
 • prokázání oprávnění vjezdu: stávající residenční parkovací karta umístěná za předním sklem vozu.

Bezplatné náhradní parkování v areálu bývalého depa pro držitele rezidenčních karet

 

OMEZENÍ VJEZDU DO CENTRA MĚSTA

náměstí Republiky

 • 16. ledna 18:00 - 18. ledna 12:00

širší centrum dle dopravního značení (ulice Bezručova, Františkánská, Zbrojnická, Sedláčkova, Prešovská, Riegrova, Dominikánská, Solní, Veleslavínova, Malá, Rooseveltova, Perlová, sady 5. května, Šafaříkovy sady, Křižíkovy sady, Smetanovy sady, Kopeckého sady, Jungmannova a Martinská)

 • 17. ledna 00:00 - 18. ledna 12:00

Americká v úseku Sirková - Prokopova

 • 17. ledna 00:00 - 24:00 (vyjma dopravní obsluhy a MHD)

OMEZENÝ POHYB PĚŠÍCH V CENTRU MĚSTA

náměstí Republiky - omezení vstupu na náměstí Republiky

 • 17. ledna 12:00 - 17:00

Pražská, Rooseveltova/Veleslavínova, Dominikánská/Veleslavínova, Solní/Sedláčkova, Riegrova/Sedláčkova, Prešovská/Sedláčkova, Zbrojnická/Křižíkovy sady, Dřevěná/Křižíkovy sady – omezený pohyb pěších na nezbytně nutnou dobu

 • 17. ledna 15:00 - 17:00

RESIDENTI A PROVOZOVATELÉ - zajištění vstupu do zón dočasného omezení pěších

 • kartička zahájení – žádost společnosti Plzeň 2015 mít kartičku v sobotu s sebou (zajistí bezproblémový přístup do domů a provozoven),
 • pořadatelé a pracovníci bezpečnostní agentury budou připraveni řešit jakékoliv situace tak, aby minimalizovali dopad těchto opatření na běžný režim.

KONTAKT

Infolinka zahájení:
telefon: 724 001 308
e-mail: meetingpoint@plzen2015.cz

5. - 15. ledna10:00 - 18:00
16. ledna10:00 - 20:00
17. ledna08:00 - 24:00
18. ledna10:00 - 18:00

ODKAZ NA ČLÁNEK: praktické informace "Úpravy parkování a provozu MHD a individuální dopravy v centru města 7. - 18. ledna"

Zveřejněno: 12. 1. 2015, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Blik Blik
22. 3. 2024 - 23. 3. 2024
Blik Blik
Hudební ceny Žebřík
5. 4. 2024 - 5. 4. 2024
Hudební ceny Žebřík
Smetanovské dny
7. 3. 2024 - 11. 4. 2024
Smetanovské dny
Treffpunkt
25. 4. 2024 - 27. 4. 2024
Treffpunkt
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni