Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Dluh na nájemném se městu loni vyhlášenou…

Dluh na nájemném se městu loni vyhlášenou amnestií snížil jen o 400 tisíc korun

O dluhovou amnestii, kterou pro neplatiče nájemného vyhlásilo město Plzeň ve druhé polovině minulého roku, zatím požádalo 51 lidí. Pokud dlužníci uhradili nesplacené závazky za nájemné a služby a případné soudní poplatky nebo náklady exekučního řízení do loňského 31. prosince, nebudou muset platit vzniklé poplatky a úroky z prodlení na nájemném a službách evidovaných k 31. prosinci 2013. Zásady pro prominutí splnilo jen 32 dlužníků. Městu zaplatili zhruba 400 tisíc korun. Částka za poplatky a úroky z prodlení u těchto neplatičů dosáhla téměř 3,5 milionu korun.

„Předešlé vedení města dalo dlužníkům šanci si své závazky dát do pořádku. Výsledkem je, že se dosud pro tento vstřícný krok městské správy rozhodla necelá čtyři procenta z celkového počtu 1 531 neplatičů nájemného, a město tak získalo zhruba 400 tisíc korun do svého rozpočtu,“ sděluje radní pro oblast správy městských nemovitostí David Šlouf. Jedná se o zlomek z celkové dlužné částky 116 milionů korun za nájemné a další služby související s užíváním městského bytu. „Celkem 217 tisíc korun z této částky tvoří dluh na nájemném a službách, zbývajících 183 tisíc je úhrada za náklady soudních a exekučních řízení, které městu vznikly tím, že pohledávky po neplatičích vymáhalo,“ upřesňuje radní.

Dluhová amnestie se týká lidí, kteří měli peněžní závazek na nájemném a službách, případně s tím související nezaplacené soudní nebo exekuční náklady. Pokud v souvislosti s dluhem vzniklým z nájemních vztahů k bytům ve vlastnictví města bylo vedeno nebo skončeno soudní řízení, museli uhradit veškeré dosud vzniklé náklady soudního řízení do termínu stanoveného soudním rozhodnutím, nejpozději ale k poslednímu dni minulého roku. Tento termín na zaplacení bylo nutné dodržet i v případě, že byla proti dlužníkům vedena exekuce.

„Někteří z žadatelů podmínky dluhové amnestie v době podání žádosti nesplnili, nicméně do konce roku dluhy vyrovnali a vyrozuměli nás. Jedná se celkem o 11 lidí. Ostatní žadatele s nesplněnými podmínkami budeme opakovaně prověřovat, zda uhradili vše, co bylo potřeba,“ uvádí Jan Souček z bytového odboru magistrátu.

Dlužníci, kteří městu zaplatili v souladu se zásadami ve stanoveném termínu do 31. prosince 2014 veškeré své dluhy na nájemném, službách souvisejících s užíváním bytu, popřípadě uhradili vzniklé náklady soudních a exekučních řízení, mají stále ještě možnost požádat o prominutí penále, a to do 31. března letošního roku. „Neměli by ale otálet a svou žádost podat na bytový odbor magistrátu co nejdříve. K prominutí totiž nedochází automaticky uhrazením dluhu, ale žádosti budou předloženy k rozhodnutí do orgánů města,“ upozorňuje Jan Souček.

Zveřejněno: 19. 1. 2015, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Blik Blik
22. 3. 2024 - 23. 3. 2024
Blik Blik
Hudební ceny Žebřík
5. 4. 2024 - 5. 4. 2024
Hudební ceny Žebřík
Smetanovské dny
7. 3. 2024 - 11. 4. 2024
Smetanovské dny
Treffpunkt
25. 4. 2024 - 27. 4. 2024
Treffpunkt
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni