Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Členem zastupitelstva se stane za politické…

Členem zastupitelstva se stane za politické hnutí Občané patrioti místo Marcela Hájka Petr Chvojka

Rezignaci na členství v městském zastupitelstvu MUDr. Marcela Hájka a zároveň zánik postavení náhradníka prof. MUDr. Jana Filipovského vzala na vědomí rada města. Zároveň uložila primátorovi předat osvědčení Petru Chvojkovi, kterému vznikl vzhledem k rezignaci MUDr. Filipovského mandát k 22. říjnu.

Dne 21. října obdržel primátor Martin Baxa písemnou rezignaci MUDr. Marcela Hájka na mandát člena Zastupitelstva města Plzně. Tímto dnem v souladu s ustanovením § 55 odst. 2 písm. b) zákona o volbách zanikl tomuto členu mandát zastupitele. Podanou rezignaci již nelze vzít zpět. Tímto dnem došlo k uprázdnění jednoho mandátu v Zastupitelstvu města Plzně, na nějž nastupuje podle ustanovení § 56 odst. 1 zákona o volbách náhradník z kandidátní listiny téže volební strany. Tomu vzniká mandát dnem následujícím po dni, kdy došlo k zániku mandátu rezignujícího člena.

První náhradník na kandidátní listině volební strany byl podle výsledků voleb prof. MUDr. Jan Filipovský, který ovšem doručil primátorovi statutárního města Plzně dne 20. října písemnou rezignaci na postavení náhradníka do Zastupitelstva města Plzně, čímž tímto dnem ztratil toto své postavení.

Mandát člena Zastupitelstva města Plzně vznikl tedy dnem 22. října dalšímu náhradníkovi v pořadí na kandidátní listině volební strany, jejíž člen podal rezignaci, a kterým je pan Petr Chvojka.

Podle ustanovení § 56 odst. 2 zákona o volbách předá rada města nově nastoupenému členu zastupitelstva do 15 dnů poté, co se mandát uprázdní, osvědčení o tom, že se stal členem zastupitelstva města a kterým dnem se jím stal.

Zveřejněno: 31. 10. 2014, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Blik Blik
22. 3. 2024 - 23. 3. 2024
Blik Blik
Hudební ceny Žebřík
5. 4. 2024 - 5. 4. 2024
Hudební ceny Žebřík
Smetanovské dny
7. 3. 2024 - 11. 4. 2024
Smetanovské dny
Treffpunkt
25. 4. 2024 - 27. 4. 2024
Treffpunkt
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni