Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Cenu Ladislava Sutnara převzali laureáti v…

Cenu Ladislava Sutnara převzali laureáti v Měšťanské besedě

Cenu Ladislava Sutnara převzali laureáti v Měšťanské besedě

Grafický designér a typograf Rostislav Vaněk, historik a teoretik umění Tomáš Vlček, jeden z nejvýraznějších holandských grafických designérů Anthon Beeke, všestranná americká designérka Gere Kavanaugh a jedna z nejprestižnějších vysokých uměleckých škol ve světě Pratt Institute převzali 8. listopadu v Měšťanské besedě Cenu Ladislava Sutnara 2016. Tu od roku 2012 uděluje Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, cenou navazuje na umělecký odkaz plzeňského rodáka a světově uznávaného česko-amerického designéra. Během ceremoniálu ocenění dodatečně převzala i Zoë Ryan z Art Institute of Chicago, druhého největšího muzea ve Spojených státech amerických, které bylo laureátem roku 2015.

„Dnes máme příležitost propojovat dva světy. Tím prvním je svět mezinárodně uznávaných pedagogů, tím druhým pak svět mezinárodně uznávaných umělců. O to zajímavější je příležitost pro naše české naděje, umělce, jež posouvají naši společnost kupředu. Jsem rád, že studenti nejmladší plzeňské fakulty jsou součástí takzvaných projektových týmů celé univerzity a díky svým aktivitám inovují produkty a naši společnost. Plzeň potřebuje kreativní a vzdělané lidi a Ladislav Sutnar by to jistě takto chtěl,“ uvedl primátor města Martin Zrzavecký při předávání ocenění.

Setkání se za město Plzeň zúčastnili také náměstci Petr Náhlík a Martin Baxa. Ten vzpomněl na osobnost světového designéra, jenž se roku 2012 stal čestným občanem města Plzně. „Udílením ceny si připomínáme, jakou významnou osobností Ladislav Sutnar byl a jakého světového věhlasu svým dílem dosáhl. Jako Plzeňané můžeme být hrdi, že se svou pílí, talentem, prací a myšlením stal tak uznávanou osobností v oblasti grafického designu. Sdílím také radost, že se Ladislav Sutnar vrací zpět do rodného města i prostřednictvím této ceny a že se jeho jméno po desetiletích nepochopitelného zapomínání stává součástí české kulturní i umělecké scény,“ řekl první náměstek Martin Baxa.

Plzeňská umělecká fakulta každoročně vyjadřuje udělením Ceny Ladislava Sutnara poctu životu a dílu světoznámého designéra a zároveň projevuje uznání výjimečným českým i zahraničním uměleckým osobnostem a institucím. Prestižní uznání má podobu Sutnarova loga přetvořeného do prostorového objektu. Autorem je renomovaný designér a pedagog zmíněné fakulty Petr Vogel. Při ceremoniálu poprvé zazněla originální hudba, kterou pro tuto příležitost zkomponoval proděkan pedagogické fakulty Jiří Bezděk.

Slavnostnímu okamžiku předcházela vernisáž výstavy Návrat Ladislava Sutnara, jež představuje osobnost česko-amerického designéra i aktivity, které ho znovu vracejí do západočeské metropole a českých kulturních dějin. Výstava ve Smetanových sadech potrvá do 30. listopadu.

Laureáti Ceny Ladislava Sutnara 2016:

Anthon Beeke / Nizozemí

Je jednou z nejvýraznějších postav Nizozemského a světového grafického designu, významná je jeho redakční, vydavatelská a pedagogická činnost. Umělecká rada mu udělila cenu za inspirativnost jeho díla a myšlenek, které se staly významnou podporou a podnětem pro mnoho generací grafických designérů.

Gere Kavanaugh / USA

Stala se průkopnicí ženského pohledu na obor, jemuž do té doby dominovali muži. Její činnost zahrnuje realizace designu textilu, nábytku, interiérů, výstav, produktů a grafik, volné umění nebo konzultantskou činnost. Svoji zálibu v typografii přetavila do návrhů vlastního písma. Oceněna byla za mimořádné dílo v oboru, šíři tvůrčího záběru, důraz, který klade na dodržování autorských práv studentů.

Pratt Institute / USA

Historie školy Pratt Institute v New Yorku sahá do roku 1887, od té doby se stala jednou z největších a nejprestižnějších vysokých škol umění, designu a architektury ve světě. Cenu obdržela za péči o rozvoj vzdělávání v oblasti designu a umění i v souvislosti se 130. výročím od založení, které oslaví v příštím roce. Za instituci převzal ocenění prorektor Kirk Pillow.

prof. akad. mal. Rostislav Vaněk / ČR

Je výraznou osobností českého grafického designu a typografie, autorem řady orientačních systémů (například pražské metro) nebo nových druhů písem. Cenu získal za celoživotní příspěvek k rozvoji grafického designu, při němž vzácně vyvažuje racionální úvahu s emocionalitou.

prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc. / ČR

Hlavním předmětem zájmu předního českého historika, teoretika umění, výtvarníka a pedagoga je kritická interpretace moderního a současného umění. Ocenění mu bylo uděleno za celoživotní působení na poli umění a jeho teorií i za mnohaletý zájem o dílo Ladislava Sutnara. Ten započal korespondencí v roce 1976 a prozatím vyvrcholil kurátorstvím výstavy Ladislav Sutnar – Venuše v Galerii města Plzně v roce 2015.

Text: Eva Kriegerová


 

Fotogalerie

Zveřejněno: 9. 11. 2016, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Blik Blik
22. 3. 2024 - 23. 3. 2024
Blik Blik
Hudební ceny Žebřík
5. 4. 2024 - 5. 4. 2024
Hudební ceny Žebřík
Smetanovské dny
7. 3. 2024 - 11. 4. 2024
Smetanovské dny
Treffpunkt
25. 4. 2024 - 27. 4. 2024
Treffpunkt
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni