Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Cena Ladislava Sutnara má své držitele,…

Cena Ladislava Sutnara má své držitele, získala ji i společnost Plzeň 2015

Cena Ladislava Sutnara má své držitele, získala ji i společnost Plzeň 2015

Výjimečné české i zahraniční osobnosti i instituce dnes v Plzni získaly Cenu Ladislava Sutnara, kterou uděluje Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil v obřadní síni radnice, předcházelo mu přijetí laureátů i vedení fakulty náměstkyní primátora Evou Herinkovou.

„Ráda bych poděkovala Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara a především jejímu děkanovi Josefu Mišterovi, který s urputností sobě vlastní již několik let navrací Ladislava Sutnara a jeho dílo, které bylo minulým režimem po roce 1948 programově vymazáno z paměti naší společnosti, zpět do své vlasti, do svého rodného města,“ řekla Eva Herinková.

Cena Ladislava Sutnara, kterou dnes předával právě děkan Josef Mištera, je udělována žijícím českým i zahraničním umělcům za výjimečné výkony na poli výtvarného umění, především užitého umění a designu, případně i ve spojení s působením pedagogickým. Prestižní ocenění, jež tvoří čtyři kovové destičky prořezané laserem na motivy loga Ladislava Sutnara, může být uděleno i institucím, které svým programem a aktivitou podporují moderní umění a design.

Držiteli ceny pro rok 2015 se stali:

Milan Grygar (CZ)

Výtvarník Milan Grygar patří k nejvýznamnějším mezinárodně uznávaným českým výtvarníkům. Je známý zejména pro svoji tvorbu propojující vizuální a akustické umění. Cenu Ladislava Sutnara získal za své celoživotní dílo a přínos českému i světovému umění.

William Lobkowicz a Lobkoviczké sbírky (USA-CZ)

William Lobkowicz už řadu let pečuje prostřednictvím neziskové organizace Lobkowicz Collections, o.p.s. o mimořádné umělecké sbírky rodu Lobkowiczů. Cenu Ladislava Sutnara získává za svoji vytrvalou práci a zásluhu o zpřístupnění a zachování národních kulturních pokladů pro příští generace.

Lech Majewski (PL)

Profesor Lech Majewski působí na Akademii výtvarných umění ve Varšavě, zabývá se grafickým designem, především plakátovou tvorbou a knihami. Ocenění získává za svůj přínos světu umění, dlouholeté pedagogické působení, rozsáhlé designérské dílo i přínosnou teoretickou práci.

R. Roger Remington (USA)

Profesor R. Roger Remington působí na Rochester Institute of Technology v New Yorku, který mimo jiné vlastní rozsáhlý archiv díla Ladislava Sutnara. Roger Remington se zabývá grafickým designem a jeho historií, je autorem řady knih na toto téma a své místo má v jeho tvorbě i Ladislav Sutnar jako jeden z průkopníků amerického grafického designu. Cenu Ladislava Sutnara získává za celoživotní práci zahrnující pedagogickou, výtvarnou i publikační činnost.

Jan Solpera  (CZ)

Profesor Jan Solpera je výjimečnou osobností českého i světového grafického designu. Jako typograf, tvůrce písma, grafik, pedagog i odborný publicista zanechal výraznou stopu ve světě umění a je inspirací pro další generace umělců. Profesor Solpera získává Cenu Ladislava Sutnara za své mimořádně přínosné celoživotní dílo.

AIGA, the professional association for design (USA)

AIGA, profesní sdružení pro design bylo založeno roku 1914 jako Americký institut grafických umění a zůstává nejstarší a největší profesionální členskou organizací pro design. Svým celosvětovým působením podporuje design, jeho funkci i hodnoty ve společnosti, napomáhá jeho rozvoji, vzdělává, podporuje a inspiruje designéry z celého světa. Za mimořádný přínos světovému designu a péči o odkaz Ladislava Sutnara získává AIGA Cenu Ladislava Sutnara.

Art Institute of Chicago (USA)

Art Institute of Chicago je druhé největší muzeum ve Spojených státech amerických a zároveň jedno z nejnavštěvovanějších muzeí ve světě. Prostřednictvím svých rozsáhlých sbírek pečuje o poklady světového umění, v jeho sbírkách jsou zastoupena díla světových umělců včetně tvorby Ladislava Sutnara. Významné jsou i jeho vzdělávací aktivity. Za to vše získává Art Institute of Chicago Cenu Ladislava Sutnara.

Museum of Modern Art (USA)

Museum of Modern Art v New Yorku je přední světové muzeum moderního umění, které disponuje mimořádně rozsáhlou a unikátní sbírkou moderního a současného umění včetně díla Ladislava Sutnara. Muzeum hraje nezastupitelnou roli při shromažďování, uchovávání a výzkumu světového moderního umění, významné jsou i jeho výzkumné a vzdělávací programy. Ocenění získává za mimořádný přínos světovému umění a péči o odkaz Ladislava Sutnara.

Plzeň 2015, o.p.s. a předseda správní rady Mgr. Martin Baxa (CZ)

Společnost Plzeň 2015, o.p.s. získává ocenění za mimořádný historický přínos plzeňské kultuře, významnou podporu rozvoje tvůrčích odvětví i dlouholetou podporu projektu Návrat Ladislava Sutnara, který navrací světově uznávaného designéra a jeho umělecký odkaz do jeho rodného města a do vlasti. Oceněn je zároveň i náměstek primátora města Plzně a předseda správní rady společnosti Plzeň 2015, o.p.s. Martin Baxa, který se zásadní měrou angažuje v projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury od samého počátku a výrazně se zasloužil o jeho úspěch.

Fotogalerie

Zveřejněno: 26. 10. 2015, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Blik Blik
22. 3. 2024 - 23. 3. 2024
Blik Blik
Hudební ceny Žebřík
5. 4. 2024 - 5. 4. 2024
Hudební ceny Žebřík
Smetanovské dny
7. 3. 2024 - 11. 4. 2024
Smetanovské dny
Treffpunkt
25. 4. 2024 - 27. 4. 2024
Treffpunkt
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni