Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Biskup Radkovský vystoupil na jednání…

Biskup Radkovský vystoupil na jednání zastupitelstva s předvánočním projevem

Plzeňský biskup vystoupil na jednání městského zastupitelstva.

„Politika je činnost, jejímž základním smyslem je hledání společného dobra vlastního města, vlastní země i celého lidstva. Snaha preferovat určité skupiny ve společnosti na úkor jiných nebo favorizovat určité státy či skupiny států ve světě před jinými vede v konečném výsledku ke konfliktům, na kterých všichni jen ztrácejí. Tragické události v současnosti i minulosti o tom podávají dostatek důkazů. Naopak víra v Boha, který je milujícím Otcem všech lidí, vede k přesvědčení, že všichni lidé jsou navzájem bratři a sestry a že má tedy smysl usilovat o společné dobro, o vzájemné porozumění a jednotu.

A právě úsilí o jednotu je náplní každodenního snažení politiky. Ta má za úkol urovnávat konflikty, harmonizovat partikulární zájmy a orientovat je na společné dobro. Politika vychází z určité jednoty, tedy ze společenství občanů určitého města, regionu či státu, vytvořeného jejich společnou minulostí, společným utrpením, jejich rozhodnutím žít společně a regulovaného společnou ústavou, zákony a usneseními. Tyto zákony a usnesení jsou průběžně projednávané, schvalované, nově vytvářené. Ale smysl, který spojuje všechny tyto politické akty, je dát jednotící řešení problémů, které se každodenně vyskytují. Aby politici mohli naplnit tento úkol, který politika má, je nutné, aby měli právě smysl a citlivost pro ducha jednoty.“

Tato slova pronesl na posledním jednání Zastupitelstva města Plzně v letošním roce biskup František Radkovský. Jeho každoroční předvánoční promluva je tradiční.

Přílohy

Zveřejněno: 12. 12. 2013, Mařanová Helena

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni