Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Areály Cukrovarská a Reodepona chce město…

Areály Cukrovarská a Reodepona chce město zatím pronajímat

Areál Cukrovarská

Zdroj foto: portál Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně

Části stávajících areálů Cukrovarská, vymezeného ulicemi Cukrovarská, Černická, Presslova a řekou Radbuza, a Reodepona, určeného ulicemi Cukrovarská, Hankova, řekou Radbuza a pozemkem na západní straně, které měly ve své správě Plzeňské městské dopravní podniky za účelem odstavování a udržování autobusů a trolejbusů, chce město do doby přestavby pronajímat. Objekt stávající trolejbusové haly v areálu Cukrovarská si ponechá ve svém majetku. Měl by být využíván dopravními podniky jako depozitář historických vozidel městské veřejné dopravy. Stejně tak zůstanou v platnosti stávající smlouvy na výpůjčku nemovitého majetku v areálu Reodepna pro Diecézní charitu Plzeň.

Současný stavebně technický stav objektů je rozličný. V areálech se cenné objekty, jejichž základní stavební konstrukce jsou v dobrém stavu a předpokládá se jejich využití do budoucna. Dále zde stojí objekty, které plně odpovídají stáří a faktu, že v posledních letech se při vědomí blížícího se opuštění areálu do technického zhodnocení a oprav objektů investovalo méně. Poslední skupinou jsou objekty, jejichž využití je do budoucna nemožné a jsou navrženy k demolici.

Rovněž stávající plynová kotelna je za hranicí životnosti a po opuštění areálu dopravními podniky není možné ji dále využívat k vytápění objektů. Případní nájemci tak musí vytápění svých prostor, pokud budou vytápění potřebovat, zajistit jiným způsobem. Na základě umístění objektů lze uvažovat o připojení na horkovodní řad, plynové nebo elektrické vytápění.

Po mnoha desetiletích užívání areálu a zejména odstavných ploch se předpokládá, že došlo ke kontaminaci zemin od provozních kapalin vozidel. Dalším rizikem je stav vnitroareálové kanalizace, kde se v úsecích mezi provozy s vysokým znečištěním odpadních vod a čistírnou odpadních vod mohou vyskytovat poruchy na kanalizaci takové, že v těchto místech může dojít ke kontaminaci zemin nebo podzemních vod. Z tohoto důvodu bude provedeno čištění a monitoring stavu kanalizačního systému tak, aby mohla být určena místa pro případné diagnostické vrty ke zjištění kontaminace. V rámci zpracování ekologického auditu pak budou provedeny další vrty ve vytipovaných místech i měření znečištění podzemních vod tak, aby město Plzeň znalo finanční nároky na potenciální provedení sanací ekologických zátěží. Pro areál Reodepona byl ekologický audit zpracován v roce 2001.

Areál Cukrovarská

Zdroj foto: portál Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně

V definitivním cílovém stavu by mělo být pro území nalezeno jiné funkční využití, což řeší Útvar koncepce a rozvoje města Plzně zpracováním „Urbanisticko-architektonické studie Plzeň, Cukrovarská“ jako podkladu pro nakládání s pozemkem na základě usnesení zastupitelstva z června 2013. Výsledky studie by měly být předloženy do orgánů města podle současných předpokladů kolem poloviny roku 2014.

Zveřejněno: 28. 2. 2014, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni