Webkamery

Muzea a galerie

Kapitoly:
 

Muzea

Více než desítka muzeí a prohlídkových objektů láká návštěvníky expozicemi dokumentujícími nejrůznější oblasti života města. Západočeské a Národopisné muzeum, Patton Memorial Pilsen, Plzeňské prohlídkové podzemí – to jsou vděčné objekty zájmu turistů z celého světa.

Západočeské muzeum v Plzni

Západočeské muzeum je s více než dvoumilionovým depozitářem sídlem jednoho z největších muzeí v České republice. Monumentální novorenesanční budovu muzea s velkou kruhovou fontánou najdete v sadovém okruhu města. Mezi muzejní unikáty patří evropsky ojedinělá kolekce palných zbraní ze 14. - 17. století či secesní knihovna s cennými prvotisky.

www.zcm.cz

Národopisné muzeum Plzeňska

Národopisné muzeum Plzeňska (národopisné oddělení Západočeského muzea) sídlí ve dvou navzájem propojených historických domech Chotěšovském a Gerlachovském. Najdete tu zajímavé expozice plzeňských bytových interiérů od gotiky po 1. třetinu 20. století, originální černou kuchyni z počátku 19. století, venkovskou světnici z Plzeňska či barokní lékárnu.

www.zcm.cz

Pivovarské muzeum

Pivovarské muzeum

Pivovarské muzeum, které najdete přímo v historickém centru města, je jediné muzeum svého druhu na světě, které sídlí v původním právovárečném domě z 15. století. Dům se dochoval ve své původní podobě, uvidíte zde gotickou sladovnu, hvozd na sušení sladu, valečku, lednici, dvouúrovňové sklepy i prostory bývalého šenku. Stovky unikátních exponátů dokládají historii vaření piva od starověku po současnost. V těsném sousedství Pivovarského muzea se nachází jedna z nejstarších plzeňských pivnic, Parkán. Její název je odvozen od umístění v prostoru mezi středověkými hradbami města, tzv. parkánu.

www.prazdrojvisit.cz

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze v Plzni

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze v Plzni

Muzeum, které se nachází v objektu Františkánského kláštera, je koncipováno jako soubor křesťanských reálií, který seznamuje návštěvníka se světem křesťanů. Historická výtvarná díla představují historické a svaté osoby a některé děje ze života svatých a dějin spásy člověka. Představena je Panna Maria, apoštolové, světci a samotný život Krista. Přiblíženy jsou liturgické předměty sloužící kultu, liturgický rok i důležité okamžiky v životě křesťana. Vrcholem prohlídky je „klenotnice“ vystavující na obdiv nejcennější umělecká díla evropského významu, liturgické předměty a roucha z farností Biskupství plzeňského a depozitářů Západočeského muzea v Plzni.

www.zcm.cz

Patton Memorial Pilsen

Patton Memorial Pilsen - expozicePatton Memorial Pilsen je jediné muzeum v Čechách věnované americké armádě. Muzeum bylo otevřeno v roce 2005 při příležitosti 60. výročí osvobození Plzně a jihozápadních Čech a dokumentuje pobyt amerických vojáků od května do listopadu 1945. Expozice obsahují předměty a dokumenty převážně ze soukromých sbírek, zejména součásti výstroje a výzbroje.

www.patton-memorial.cz

Muzeum loutek

Muzeum loutekDo Muzea loutek se zajděte podívat na Spejbla a Hurvínka, dvě světoznámé loutkové postavičky původem z Plzně. V Muzeu loutek jsou k vidění i další loutky a loutková divadla, která působila na Plzeňsku od pol. 19. století do současnosti. Expozice nejsou jenom na dívání, s některými loutkami si můžete i sami zahrát divadlo. Zážitek z loutkové Plzně doplňte návštěvou některé z mnoha originálních loutkových her Divadla Alfa.

www.muzeumloutek.cz

Muzeum rodiny Škodů

Muzeum rodiny Škodů naleznete v historické budově Černé věže v Pražské ulici v Plzni. Expozice je věnovaná zakladateli Škodových závodů Emilu Škody a jeho strýci Josefu Tomáši Škodovi, který ho v začátcích podnikání finančně podporoval.

www.muzeum_rodiny_skodu.cz

Muzeum strašidel

Moderní objekt hotelu Central skrývá historické podzemí, v němž se nacházejí tajuplná sklepení plná plzeňských strašidel. Až se přestanete bát, určitě mezi nimi rozeznáte i Radouše, strašného pána nedalekého hradu Radyně. Muzeum je určeno především dětem.

www.muzeumstrasidel.cz

 

Prohlídky nejsou k dispozici
Mapa není k dispozici
Přílohy nejsou k dispozici

Tradiční akce města Plzně