Webkamery
ÚvodTuristaB2BPlzeň - TURISMUS

Plzeň - TURISMUS

Plzeň – TURISMUS je příspěvková organizace města, jejímž hlavním úkolem je marketing a management destinace Plzeň.  Pro všechny partnery nejen z oblasti cestovního ruchu jsme strategickým partnerem garantujícím vysokou kvalitu poskytovaných služeb. Zároveň provozujeme Turistické informační centrum města Plzně a Patton Memorial Pilsen. Spravujeme a zajišťujeme prohlídky Loosových interiérů v majetku města Plzně. Zabýváme se také sběrem dat, tvorbou statistik a strategickým plánovaním v oblasti cestovního ruchu.  Koordinujeme a podporujeme aktivity ostatních poskytovatelů služeb v destinaci. Spolupracujeme s regionálními a národními institucemi v oblasti cestovního ruchu.

Zřizovatelem Plzeň – TURISMUS, p.o. je statutární město Plzeň.

 

Certifikáty

  • Certifikát I. stupně Českého systému kvality služeb (platný do 29.12.2021)

Strategie a koncepční dokumenty

Destinace Plzeň

Destinaci Plzeň tvoří katastrální území města Plzně a dalších cca 30 obcí, které jsou s Plzní spjaté historickým vývojem, tvoří její  přirozené zázemí a disponují potenciálem rozvoje zejména v oblasti industriálního, paměťového  či volnočasového cestovního ruchu. Většina lokalit v destinaci je dostupná Plzeňskou městskou hromadnou dopravou  či regionální dopravou (autobusy, vlak).

Platforma cestovního ruchu destinace Plzeň

Platforma cestovního ruchu destinace Plzeň sdružuje subjekty z veřejné i privátní sféry v destinaci Plzeň, jejichž společným zájmem je rozvoj a marketing destinace Plzeň. Svolavatelem a administrátorem platformy je p.o. Plzeň-TURISMUS.

Setkání aktérů CR 2019

Společné setkání profesionálů  v cestovním ruchu  uspořádala městská příspěvková organizace Plzeň-TURISMUS 12. března 2019 v prostorách hotelu Vienna House Easy Plzeň. Zástupci hotelů, turistických cílů, neziskových organizací a institucí v Plzni i blízkém okolí měli možnost se seznámit  s aktuálními projekty a rozvojovými záměry města Plzně, zejména těmi, které se týkají centrální oblasti města. Plzeň-TURISMUS představil hlavní aktivity v oblasti rozvoje destinace a marketingu, které chce realizovat v roce 2019 a dalších letech. Agentura CzechTourism informovala o možnostech prezentace Plzně v celostátním systému propagace destinací.  Na závěr setkání zhodnotil Plzeň – TURISMUS  dosavadních 5 let své činnosti v kontextu úspěšné spolupráce s aktéry cestovního ruchu v destinaci.    

Pracovní skupiny

Další partneři

 

Tradiční akce města Plzně